Daldinia

Daldinia sp.

Daldinia Ces. & De Not.
семейство Xylariaceae

У нас Не са известни имена на видове от този род.

Daldinia е род аскомицетни гъби. Гъбите от този род образуват плодни тела върху мъртва дървесина. Те обикновено са с твърда консистенция и заоблена форма. При прерязването на плодното тяло се виждат характерни концентрично разположени светли и тъмни зони. Подобно на Пръстите на Мъртвеца (Xylaria polymorpha – друга гъба от разред Xylariales), спорите им се образуват в аскуси розположени в перитеции по повърхността на плодното тяло.

Един от най-известните и най-разпространените видове в Европа е Daldinia concentrica (на английски известен като „King Alfred’s cakes“ – сладкишите на цар Алфред или „Cramp balls“ – топчета за крампи). Среща се най-често върху мъртви стволове на ясен (Fraxinus). Срещат се и много други видове, които са трудни за различаване на око един от друг. Важни белези за определянето на видовете са размер и форма на плодно тяло, наличие или отсъствие на пънче, дървесен вид, цветни реакции с калиева основа на съдържащите се пигменти, както и микроскопични белези.

Daldinia sp.

Daldinia sp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 13 Юли, 2014

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>