Deconica coprophila

Deconica coprophila.

Deconica coprophila (Bull.) P. Karst.
семейство Strophariaceae

синоним Psilocybe coprophila (Bull.) P. Kumm.

У нас Няма име.

По света Dung-loving Psilocybe (английски), Psilocybe coprophile (френски), Mistliebender Kahlkopf (немски).

Шапка Полукълбовидна до широко камбановидна, понякога с малка подутина в центъра. Червено-кафява до жълто-кафява, избледнява с времето. Кожицата е гладка, леко леплива; при влажно време прозира оребреност. Ръбът е изправен, при младите плодни тела с белезникави люспици (остатъци от частичното покривало). До 2.5 cm в диаметър.

Ламели Широко прикрепени към пънчето; бледосиво-кафяви, преминаващи във виолетово-кафяви при по-старите плодни тела.

Пънче Цилиндрично, право или леко изкривено в основата; гладко, без пръстен; бежаво или кафеникаво, по-светло горе, надолу покрито с малки белезникави люспици. Височина до 4 cm.

Месо Тънко, с цвета на шапката, с мирис и вкус на брашно или неопределени.

Спори Споровият отпечатък е с тъмнокафяво-виолетов цвят. Спорите са с хексагонална форма погледнати от лицевата страна и елипсовидни в профил и с размери 10-14 x 6-9 x 5.5-8.5 µm.

Местообитание Сапрофит, расте на групи върху екскременти на коне и магарета; също и говежди, на ливади, овлажнявани от дъжд или при поливане. Среща се от април до ноември.

Коментар Неядлива, вероятно и отровна; не съдържа псилоцибин.

Сходни видове Сред другите видове Deconica, които растат върху екскременти са Deconica subcoprophila и Deconica merdaria. D. subcoprophila може да се различи единствено по формата и размерите на спорите – те са елипсовидни и по-едри (15-19 х 8-10 µm). D. merdaria е сходна по външен вид и местообитание, но може да бъде различена по шапката в маслиненозелени тонове, която също е по-малко лепкава и без прозиращо оребряване. Тези видове Deconica са нехалюциногенни и преди се класифицираха в друг род – Psilocybe. Сега в род Psilocybe се поместват видове съдържащи халюцинногенни вещества.

Deconica coprophila може да бъде объркана със Stropharia semiglobata (Торна строфария), която също расте върху екскременти и има лепкава шапка, но последната е по-жълтеникава, липсва оребряване и има слизесто пънче.

Други гъби върху екскременти са някои видове от родовете Panaeolus и Coprinus. Видовете от Panaeolus се отличават по сухата шапка и отчетливо изпъстрените с петънца пластинки, докато за видовете от Coprinus е характерно разрушаването им до мастилено оцветена течност при остаряване.

Текста подготви А. Грозданов.

Deconica coprophila.

Deconica coprophila.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deconica coprophila.

Deconica coprophila.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 14 Август, 2020 г.

Върни до горе

2 коментара Deconica coprophila

  • Atanas

    Това не е Psiloscybe, a Deconica coprophila

    • pavel

      Двете имена се отнасят за една и съща гъба и не е грешно да се назовава по единия или другия начин. Deconica coprophila е по-новото име, но има авторитети, които продължават да използват старото.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>