Дермолома

Dermoloma sp.

Dermoloma J.E. Lange ex Herink
семейство Tricholomataceae (Есенни гъби)

У нас Дермолома.

Dermoloma е род базидиални гъби от семейство Tricholomataceae. В Европа се срещат няколко вида – Dermoloma cuneifolium, Dermoloma atrocinereum, Dermoloma pseudocuneifolium, Dermoloma magicum, Dermoloma josserandii и Dermoloma phaeopodium и други.

Всички видове растат на затревени места: горски поляни, пасища и паркове. Образуват плодни тела с малки размери и с кафяво до сиво оцветяване. Шапките им са звънчевидни до изпъкнали и имат слабо набръчкана повърхност, която в сухо време често се напуква.  Ламелите са белезникави до сивкави и са прираснали към пънчето със зъбче. Всички видове имат подчертана миризма на брашно.

Различаването на видовете един от друг се базира на микроскопични разлики: размер на спорите, наличие или отсъствие на амилоидна реакция на спорите и други. Dermoloma magicum се характеризира с промяна на цвета след нараняване – първоначално в оранжево и накрая черно. Dermoloma phaeopodium и Dermoloma josserandii, които понякога се разглеждат заедно като един вид с два вариетета, имат  полупрозрачен ръб с радиално набраздяване.

В Европа видове от род Dermoloma се считат за сравнително редки и недостатъчно изучени. Смята се, че хабитатите им са особени и сходни с тези на видове от родовете Hygrocybe (Черешови гъби), някои коралки (Clavariaceae) и Entoloma (основно от подрод Leptonia), тъй като различни видове от тези родове обикновено се срещат заедно. (Прочетете повече за тези хабитати в статията за род Hygrocybe.) В България не са регистрирани находки на отделни видове, но разпространението им у нас е вероятно. Снимките на тази страница показват неопределен вид Dermoloma намерен сред трева на ливада пред хижа Беласица през октомври 2013 (Гъбарска среща на хижа Беласица – есен 2013).

Текста подготви П. Неделев.

Dermoloma sp.

Dermoloma sp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 14 Декември, 2013

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>