Desmazierella acicola

Desmazierella acicola.

Desmazierella acicola Libert
семейство Chorioactidaceae

У нас Няма име.

По света Kiefernnadel-Haarbecherchen (немски), Десмазиерелла сосновая (руски).

Местообитание В борови гори (Pinus) върху опадали иглички разпиляни по земята. Места с натрупани иглички са подходящи, като плодните тела се откриват върху иглички от по-старите пластове. Игличката може да носи едно или няколко плодни тела и се оцветява кафяво-черна. Сезонът е през пролетта. Видът е широко разпространен в Европа, но се наблюдава трудно, поради малкия размер.

Съобщение за откриването на вида в България: M. Slavova & B. Assyov. „A contribution to thе Bulgarian larger ascomycetes“ – Дванадесета научна конференция „Екологията – начин на мислене“, 1 ноември, 2020 г., Пловдив.

Коментар Миниатюрна гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Desmazierella piceicola плододава върху смърчови иглички и има вретеновидни спори и аскуси побиращи четири спори. Desmazierella acicola има елипсовидни спори и осемспорови аскуси.

Desmazierella acicola.

Desmazierella acicola. Спори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 1 Април, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>