Disciseda bovista

Disciseda bovista.

Disciseda bovista (Klotzsch) Henn.
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Няма име.

По света Großer Scheibenbovist (немски), Тарелочница порховковидная (руски).

Спори Споровият прашец е кафяв. Спорите са кълбовидни, с диаметър 5.5-8 μm, покрити с шипчета с височина достигаща 1 μm.

Местообитание Пасища, степи и сухи тревни съобщества в низините, особено на места с песъчлива почва. Плододава поединично или на групи от пролетта до есента, но зрелите плодни тела са трайни и се откриват целогодишно. Търкалят се свободно и биват настъпвани от преминаващ добитък. Видът е широко разпространен в континентална Европа в подходящи местообитания.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Disciseda bovista се различава трудно от други видове Disciseda без помощта на микроскоп. Disciseda candida образува по-ситни плодни тела (диаметър около 1 cm) в сравнение с D. bovista (2-3 cm) и има по-ситни спори. Disciseda verrucosa има едри спори с орнаментация от шипчета превишаваща 1.5 μm. Disciseda hyalothrix има спори с дълъг стеригмален остатък (опашка), за разлика от останалите видове, при които такъв остатък не се вижда или е съвсем къс. Този род не е изследван обстойно. Както се вижда, някои от видовете могат да се различат на базата на само един белег.

Disciseda bovista.

Спори на Disciseda bovista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 27 Май, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>