Disciseda bovista

Disciseda bovista.

Disciseda bovista (Klotzsch) Henn.
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Няма име.

По света Großer Scheibenbovist (немски), Тарелочница порховковидная (руски).

Спори Споровият прашец е кафяв. Спорите са кълбовидни, с диаметър 5.5-8 μm, покрити с шипчета с височина достигаща 1 μm.

Местообитание Пасища, степи и сухи тревни съобщества в низините, особено на места с песъчлива почва. Плододава поединично или на групи от пролетта до есента, но зрелите плодни тела са трайни и се откриват целогодишно. Търкалят се свободно и биват настъпвани от преминаващ добитък. Видът е широко разпространен в континентална Европа в подходящи местообитания.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Disciseda bovista се различава трудно от други видове Disciseda без помощта на микроскоп. Disciseda candida образува по-ситни плодни тела (диаметър около 1-1.5 cm) в сравнение с D. bovista (2-3 cm) и има по-ситни спори. Disciseda verrucosa има едри спори с орнаментация от шипчета превишаваща 1.5 μm. Disciseda hyalothrix има спори с дълъг стеригмален остатък (опашка), за разлика от останалите видове, при които такъв остатък не се вижда или е съвсем къс. Този род не е изследван обстойно. Както се вижда, някои от видовете могат да се различат на базата на само един белег.

Disciseda bovista.

Disciseda bovista.

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciseda bovista.

Disciseda bovista (отгоре) и Disciseda candida растат често заедно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciseda bovista.

Спори на Disciseda bovista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Март, 2024 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>