Dissingia confusa

Dissingia confusa.

Dissingia confusa (Harmaja) K. Hansen & X.H. Wang
семейство Helvellaceae

синоним Helvella confusa Harmaja

У нас Няма име.

По света Kleine Becher-Lorchel (немски).

Местообитание Във високи смърчови гори. Расте върху почва на групи. Сезонът е през пролетта. Видът досега е намерен в Пирин и Витоша (по сведения на М. Славова).

Съобщение за откриването на вида в България: M. Slavova & B. Assyov. An addition to the Bulgarian Pezizales (Ascomycota, Fungi). – Program and Abstracts book of Fifth International Conference ‘Ecological Engineering and Environment Protection’ (EEEP’2017), 5-7 June 2017, Plovdiv.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Dissingia confusa.

Dissingia confusa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissingia confusa.

Dissingia confusa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissingia confusa.

Dissingia confusa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissingia confusa.

Dissingia confusa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissingia confusa.

Dissingia confusa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissingia confusa.

Dissingia confusa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 26 Март, 2020 г.

Върни до горе

4 коментара Dissingia confusa

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>