Вкореняваща се дитиола

Ditiola radicata.

Ditiola radicata (Alb. & Schwein.) Fr.
семейство Dacrymycetaceae

синоним Helotium radicatum Alb. & Schwein.

У нас Вкореняваща се дитиола.

По света Bewurzelter Schüsselpilz (немски), Дитиола укоренённая (руски).

Местообитание В гори върху гниеща иглолистна дървесина. Плодните тела се появяват на групи във влажно време. Сезон – в края на пролетта и началото на лятото.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите в България. Не са събрани достатъчно данни за определяне степента на застрашеност (DD). (Red List of fungi in Bulgaria, M. M. Gyosheva, C. M. Denchev, E. G. Dimitrova, B. Assyov, R. D. Petrova & G. T. Stoichev, Mycologia Balcanica 3, 2006)

Коментар Неядлива гъба.

Ditiola radicata.

Ditiola radicata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditiola radicata. Плодните тела развиват къси стъбла.

Ditiola radicata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditiola radicata.

Ditiola radicata. Местообитание.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 2 Ноември, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>