Echinoderma calcicola

Echinoderma calcicola.

Echinoderma calcicola (Knudsen) Bon
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоним Lepiota calcicola Knudsen

У нас Няма име.

По света Kakaobrauner Stachelschirmling (немски).

Микроскопични белези Споровият прашец е бял. Спорите са елиптични, с размери 4.6-5.7 х 2.6-3.1 μm и средна Q-стойност 1.80. Хейлоцистидиите са изобилни, с бухалковидна форма, някои слабо стесняващи се в горната част. Кламп връзки присъстват. (Тези данни са от колекцията на К. Симеонов.)

Местообитание Гори и паркове под широколистни и иглолистни дървета. Расте върху хумусна почва. Сезонът е през есента. Рядък вид.

*Показани са екземпляри от две находища. Първата находка е на К. Симеонов покрай пешеходна пътека в парк в гр. Плевен със смърч, салкъм, орех и бръшлян (29 септември 2023 г.).

Находката на П. Неделев е от планинска гора с бук, смърч и ела в планината Копаоник в Сърбия (2 септември 2016 г.). Тази находка не е изследвана с микроскоп.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Echinoderma calcicola е вид сърнелка от род Echinoderma с малки, но месести плодни тела. Характерни за вида са едрите, щръкнали, вълнести люспи покриващи шапката. Те са кафяви, не контрастират и не се ронят. С подобни люспи е покрито и пънчето, като в горната част се образува възходящ, накъсан пръстен.

Echinoderma jacobi, Echinoderma echinaceum и Echinoderma carinii имат по-дребни плодни тела с по-ситни и по-тъмни люспи по шапката. По-едри видове, като Echinoderma perplexum, Echinoderma asperum (Остролюспета сърнелка) и Echinoderma hystrix, също имат сравнително по-ситни и тъмни люспи, както и друг тип покритие на пънчетата.

Echinoderma calcicola.

Echinoderma calcicola.

Echinoderma calcicola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Echinoderma calcicola.

Echinoderma calcicola. Хейлоцистидии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echinoderma calcicola. Вериги от кълбовидни и издължени клетки от пилеипелис.

Echinoderma calcicola. Вериги от кълбовидни и издължени клетки от пилеипелис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echinoderma calcicola.

Echinoderma calcicola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 26 Октомври, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>