Зърнест трюфел

Elaphomyces granulatus.

Elaphomyces granulatus Fr.
семейство Elaphomycetaceae

синоним Elaphomyces cervinus (L.) Schltdl.

У нас Зърнест трюфел, Зърнист трюфел, Зърнест червено-кафяв трюфел, Червено-кафяв трюфел, Еленов трюфел.

По света Deer truffle, False truffle (английски), Truffe des cerfs (френски), Kleinwarzige Hirschtrüffel (немски), Олений трюфель, Элафомицес зернистый (руски)

Местообитание Широколистни и иглолистни гори. Плододава под повърхността на земята или под мъхове и предпочита кисели почви. Сезон – лято и есен. Широко разпространен, но рядко намиран вид.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Критично застрашен“ (CR). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Elaphomyces granulatus. Месото на обвивката (перидий) е белезникаво.

Elaphomyces granulatus. Повърхността на перидия е зърнисто-брадавичеста.

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaphomyces granulatus. Вътрешността (глебата) при развитите плодни тела е прахообразна и кафяво-черна.

Elaphomyces granulatus може да се открие в подобни ями изкопани от диви животни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Декември, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>