Печурковиден ендоптихум

Endoptychum agaricoides.

Endoptychum agaricoides Czern.
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоними Chlorophyllum agaricoides (Czern.) Vellinga, Secotium agaricoides (Czern.) Hollós

У нас Печурковиден ендоптихум, Печурковиден хлорофилум.

По света Эндоптихум агариковидный (руски).

Природозащитен статус Видът е внесен в Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

 

Endoptychum agaricoides. Външната повърхност на перидия е покрита с люспи.

Endoptychum agaricoides. Формата на плодното тяло е конусовидна. В основата се разполага късата външна част на пънчето.

 

 

 

 

 

 

 

Endoptychum agaricoides. Младо плодно тяло прерязано.

Endoptychum agaricoides. Спороносният слой (глеба) от белезникав се превръща в кафяв с узряването на спорите.

 

 

 

 

 

 

 

Прерязан Endoptychum agaricoides за да се покаже структурата на плодното тяло. Перидият обгръща зрелия спороносен слой без да се отделя от пънчето, което в по-голямата си част остава скрито във вътрешността на плодното тяло.

Няколко плодни тела на Endoptychum agaricoides.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 27 Април, 2019 г.

Върни до горе

2 коментара Печурковиден ендоптихум

  • Намирал съм го и в Струмска долина. В „Гъбите от Червената книга на България“ е посочено находището в Струмска долина

  • Стела Гълъбова

    На 29.03.2015г. намерих две групи от по 5-6 стари плодни тела на Endoptychum agaricoides. Мястото на находката е на поляна, край р.Мечка до с.Поройна,обл.Пловдив. Това е централна Тракийска низина, надморска височина 168м.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>