Обикновена сливовка

Обикновени сливовки (Entoloma clypeatum).

Entoloma clypeatum Fr.
семейство Entolomataceae (Ентоломови)

синоними Rhodophyllus clypeatus, Agaricus clypeatus

У нас Обикновена сливовка, Кайсиевка.

По света Shield pinkgill (английски), Frulingsrotling (немски), Mousseron des haies (френски), Энтолома щитовидная, Энтолома садовая (руски).

Шапка Белезникава или кафява, от 2 до 8 cm. в диаметър, у младите екземпляри звънчевидна, по-късно разперена, често с неправилна форма и връхче по средата. Във влажно време кожицата е лъскава, а в сухо време се напуква, заедно с вълнообразния ръб.

Пънче Високо, цилиндрично или леко удебелено в основата, бяло, плътно, с копринен мицел по средата. В сухо време по повърхността му може да се образуват нишки. Размери 3-8 x 1-2 cm.

Ламели Сраснали с пънчето, широки, белезникави до бледо-розови.

Месо Нежно, бяло, влакнесто, с приятна миризма.

Спори Споровият прашец е розов. Размерът на спорите е 8-11 х 7.5-9 μm.

Местообитание Расте под дървета и храсти от семейство розоцветни (Rosaceae) – сливи, череши, шипки и други през пролетта (IV-VI).

Коментар Според някои автори е много добра ядлива гъба (Източници: №11,16), но според други (Източник: №5) ядливостта й е съмнителна. (Прочетете коментарите към статията по-долу.)

Сходни видове  На практика лесно може да бъде объркана с други видове от род Entoloma, които всички имат розов споров прашец. Опасност представлява да бъде сбъркана със силно отровната Entoloma sinuatum (Отровна сливовка), която расте през лятото и есента в широколистните гори.

Текста подготви В. Занев.

Обикновени сливовки (Entoloma clypeatum). При развитите гъби ламелите са розови.

Обикновени сливовки (Entoloma clypeatum).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обикновени сливовки (Entoloma clypeatum). Развитите шапки често имат щитовидна форма.

Обикновени сливовки (Entoloma clypeatum). При стари плодни тела може да се появи кухина в пънчето.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обикновени сливовки (Entoloma clypeatum). Млади шапки с типично оцветяване.

Обикновени сливовки (Entoloma clypeatum).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entolomaclypeatum3

Обикновени сливовки (Entoloma clypeatum). При засушаване плодните тела стават по-светли.

Розов споров отпечатък на Обикновена сливовка (Entoloma clypeatum).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 13 Май 2017 г.

Върни до горе

1 comment to Обикновена сливовка

  • pavel

    Има една статия в турски журнал, в която се описва случай на отравяне на няколко души след консумиране на гъби, по-късно определени като обикновени сливовки, Entoloma clypeatum.

    http://journals.tubitak.gov.tr/botany/issues/bot-11-35-2/bot-35-2-11-1007-36.pdf

    Abstract:
    In this study, 4 cases of poisoning by wild mushrooms collected from Burdur province are reported. The specimens have been identified as Entoloma clypeatum (L.) P.Kumm. by examination of their morphology and spores. A description of the taxon and poisoning cases are presented.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>