Маслиненозелена сливовка

Entoloma incanum.

Entoloma incanum (Fr.) Hesler
семейство Entolomataceae (Ентоломови)

У нас Маслиненозелена сливовка.

По света Mousepee pinkgill (английски), Entolome à pied vert (френски), Braungrüner Zärtling (немски), Энтолома седая (руски).

Шапка Изпъкнала, по-късно плоска, но във всички фази на развитие с плитка, централно разположена вдлъбнатина. Жълто-зеленикава, зелена или кафяво-зелена, с радиално разположени по-тъмни ивици и тъмен център. Покрита с фини люспици в центъра или гладка, суха. Диаметър до 4 cm.

Ламели Белезникави, по-късно бледорозови. Прираснали и умерено редки.

Пънче Тънко, оцветено яркожълто до зеленикаво. В основата леко разширено и покрито с бели, пухести хифи. При нараняване придобива небесносин цвят. Височина до 6 cm.

Месо Тънко, жълто-зеленикаво. Посиняващо при нараняване, особено в пънчето, което е и кухо. Миризмата е отчетлива и много специфична за този вид. Според различни мнения тя напомня мишки, миша урина или горена царевица. Няма особен вкус.

Спори Споровият прашец е розов. Спорите са ъгловати, с размери 11-14 х 8-9 μm.

Местообитание Сред треви и мъхове на открити места по горските граници. Предпочита варовита почва. Расте на групи или поединично. Плододава във влажно време от края на пролетта до есента. Рядък и локализиран вид, вероятно по-често срещан в карстови райони.

*Показани са екземпляри намерени в ПП Врачански Балкан и в района на с. Балша (област София).

Природозащитен статус Видът е внесен в Червената книга на Република България с категория „Уязвим“ (VU).

Коментар Отровна. (Източници: №5,7,12)

Сходни видове Този вид Entoloma е лесно разпознаваем благодарение на цветовете на плодното тяло и странната миризма. Друг вид Entoloma с жълтеникав цвят е Entoloma pleopodium. Шапката е жълтеникава или жълто-кафеникава, пънчето не посинява при нараняване, а месото има по-различна миризма, напомняща плодове или бонбони.

Текста подготви П. Неделев.

Entoloma incanum. Ламелите са редки и бледорозови.

Entoloma incanum. Нараненото пънче придобива небесносин цвят.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entoloma incanum. Стари шапки.

Entoloma incanum. Ламелите са редки и бледорозови.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entoloma incanum.

Entoloma incanum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 10 Май, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>