Маслиненозелена сливовка

Entoloma incanum. Нараненото пънче придобива небесносин цвят.

Entoloma incanum (Fr.) Hesler
семейство Entolomataceae (Ентоломови)

У нас Маслиненозелена сливовка.

По света Mousepee pinkgill (английски), Entolome à pied vert (френски), Braungrüner Zärtling (немски), Энтолома седая (руски).

Шапка Изпъкнала, по-късно плоска, но във всички фази на развитие с централно разположена вдлъбнатина. Жълто-зелена до кафяво-зелена, с радиално разположени по-тъмни ивици и тъмен център. Гладка или покрита с фини грапавини, суха. Диаметър до 4 cm.

Ламели Белезникави, по-късно бледорозови. Прираснали и сравнително редки.

Пънче Тънко, оцветено яркожълто до зеленикаво. В основата леко разширено и покрито с бели пухести хифи. При нараняване придобива небесносин цвят. Височина до 6 cm.

Месо Тънко, жълто-зеленикаво. Посиняващо при нараняване, особено в пънчето, което е и кухо. Миризмата е отчетлива и много специфична за този вид. Според различни автори тя прилича на миризмата на мишки, миши изпражнения или горена царевица. Няма особен вкус.

Спори Споровият прашец е розов. Спорите са ъгловати, с размери 11-14 х 8-9 μm.

Местообитание Този вид расте на открити, тревисти места в близост до горите, като предпочита варовита почва. Расте на групи или поединично. Плододава във влажно време от края на пролетта до есента. Рядък вид, вероятно локализиран и по-често срещан в карстови райони. Открива се редовно в ПП Врачански Балкан.

Природозащитен статус Видът е внесен в Червената книга на Република България с категория „Уязвим“ (VU).

Коментар Отровна. (Източници: №5,7,12)

Сходни видове Този вид Entoloma е лесно разпознаваем благодарение на цветовете на плодното тяло и странната миризма. Друг вид Entoloma с жълтеникав цвят е Entoloma pleopodium. Шапката е жълтеникава или жълто-кафеникава, пънчето не посинява при нараняване, а месото има по-различна миризма, напомняща плодове или бонбони.

Текста подготви П. Неделев.

Entoloma incanum. Ламелите са редки и бледорозови.

Entoloma incanum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entoloma incanum. Стари шапки.

Entoloma incanum. Ламелите са редки и бледорозови.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entoloma incanum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 12 Януари, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>