Entoloma sepium

Entoloma sepium.

Entoloma sepium (Noulet & Dass.) Richon & Roze
семейство Entolomataceae (Ентоломови)

*В някои издания името се изписва Entoloma saepium.

У нас Няма име.

По света Entolome des haies (френски), Schlehenrötling (немски), Энтолома светло-коричневая (руски).

Шапка Отначало звънчевидна, по-късно плоска с ниска гърбица в центъра. Кремава, светлобежова, сивкава или светложълтеникава, хигрофанна. Във влажно състояние с полупрозрачна зона, гладка и влажна или мазна. В сухо – непрозрачна и лъскава, понякога напукана и люспеста. Ръбът отначало е слабо подвит, по-късно е изправен. Диаметър до 12 cm.

Ламели Отначало белезникави, по-късно бледорозови, накрая розови. Умерено гъсти. Прираснали, частично прираснали или слабо низбягващи.

Пънче Цилиндрично. Белезникаво или бяло. Повърхността е плитко набраздена. Височина до 12 cm.

Месо Белезникаво, тънко в шапката, влажно. При нараняване и престой се оцветява бледожълто-оранжево. Във вътрешността на пънчето с тенденция да се разпада и да образува кухина. Често има допълнително въздействие на ларви. Кухината е изпълнена с жълто-оранжеви до оранжево-розови трохи и влакна. Миризмата и вкусът са брашняни.

Спори Споровият прашец е розов.

Местообитание Храсталаци, градини или паркове. Расте под дървета и храсти от семейство розоцветни (Rosaceae) – сливи, трънки и други. Плододава на групи през пролетта.

Коментар Някои автори считат тази гъба да ядлива (Източници: №6,9), докато за други е неядлива (Източници: №5,18). Ние препоръчваме да се избягва, тъй като може лесно да се сбърка.

Сходни видове Този вид и Обикновената сливовка (Entoloma clypeatum) споделят едно и също местообитание и се появяват едновременно. Типичните екземпляри на E. clypeatum в свежо състояние имат кафяви или сиво-кафеникави шапки (значително по-тъмни от тези на E. sepium). Понякога различаването на двата вида обаче е изключително трудно. Например, срещат се екземпляри на E. clypeatum с по-светли шапки или такива, които поради засушаване са станали по-светли или са се напукали.

Важен белег, който помага в такива случаи е тенденцията на месото на E. sepium да се оцветява оранжево-розово при нараняване и престой. Това се демонстрира при разрязване на пънчето, където ларви на насекоми често дълбаят, оцветявайки месото оранжево-розово.

Отделно, описан е още един вид който споделя това местообитание, но има чисто бели плодни тела – Entoloma niphoides. Entoloma saundersii е рядък раннопролетен вид, който има сребристосива шапка и расте под брястове (Ulmus), но има сведения, че може да расте и под розоцветни.

Отровната сливовка (Entoloma sinuatum) е едра, месеста гъба с жълти ламели при младите гъби. Расте в широколистни гори от началото на лятото до есента.

Текста подготви П. Неделев.

Entoloma sepium.

Entoloma sepium.

 

 

 

 

 

 

 

 

Entoloma sepium.

Entoloma sepium.

 

 

 

 

 

 

 

 

Entoloma sepium.

Entoloma sepium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entoloma sepium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 15 Май 2017 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>