Entoloma sericellum

Entoloma sericellum.

Entoloma sericellum (Fr.) P. Kumm.
семейство Entolomataceae

синоними Alboleptonia sericella (Fr.) Largent & R.G. Benedict, Leptonia sericella (Fr.) Barbier

У нас Няма име.

По света Cream pinkgill (английски), Entolome blanc soyeux (френски), Mattweißer Zärtling, Weißer Glöckling (немски).

Шапка Отначало полукълбовидна до изпъкнала, накрая почти плоска, понякога със слабо изразена гърбица или плитка вдлъбнатина в центъра. Бяла, понякога с кремави или жълтеникави петна, непрозираща. Повърхността е суха и финовлакнеста до финолюспеста, по-късно почти гладка. Ръбът отначало е слабо подвит, по-късно е изправен. Диаметър до 4 cm.

Ламели Отначало бели, но скоро след това бледорозови и накрая розови. Редки, прираснали, прираснали със зъбче или слабо низбягващи. С неравномерен ръб.

Пънче Цилиндрично, понякога слабо разширено в основата. Белезникаво или бяло. Повърхността е суха и гладка. Височина до 5 cm.

Месо Белезникаво и тънко. Без особени миризма и вкус.

Спори Споровият прашец е розов. Спорите са с размери 8-11.5 х 6-9 μm.

Местообитание Сред ниски треви и мъхове в ливади и пасища, но също в широколистни гори и заблатени местности. Плододава поединично или на малки групи в края на лятото и през есента.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Entoloma sericellum се отличава лесно от безброй други ситни бели гъбки по редките и розовеещи ламели.

Всички видове Entoloma имат розов споров прашец и розовеещи ламели. Други видове Entoloma с бели плодни тела се срещат и различаването им е най-достоверно на базата на микроскопични белези. Такива видове са Entoloma olorinum, Entoloma percandidum, Entoloma cephalotrichum и Entoloma rugosum. Характерни белези за E. sericellum са сравнително по-едрите размери, шапката с финолюспеста и непрозираща повърхност, местообитанието и наличието на хейлоцистидии по ръбовете на ламелите.

Текста подготви П. Неделев.

Entoloma sericellum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 11 Май, 2018 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>