Ентонема

Entonaema cinnabarinum.

Entonaema cinnabarinum (Cooke & Massee) Lloyd
семейство Hypoxylaceae

синоним Xylaria cinnabarina Cooke & Massee

У нас Ентонема.

По света Энтонема киноварно-красная (руски).

Плодно тяло (строма) С диаметър и височина до 5 cm (групи досигат до 17 cm). Първоначално меко, но устойчиво, после кожесто. Почти кълбовидно или сраснало с други плодни тела, неравномерно нагънато или разделено на дялове, вдлъбнато понякога и особено като презрее, прищипано в основата. Гладко и покрито с бледожълт, оранжево-бял или бледооранжев налеп докато е младо, при нараняване оцветено червеникаво-оранжево или оранжево-червено, често с бледочервени или пастелночервени петна. По-късно обикновено с финонабръчкана повърхност, оранжево-бяло, бледооранжево, червеникаво-бяло, бледочервено, пастелночервено или червено. Накрая, след достигане на пълна зрялост, зацапано, бледоохрено, с тъмновиолетови петна.

Повърхността с видими остиолни папили на перитеции, които при узряване са зацапани с почти черни отлагания от спори. При срез се вижда кора с дебелина до 1.5 cm, която при младите плодни тела е червеникаво-оранжева или оранжево-червена и почернява с узряването на перитециите. Вътрешността е пихтиеста, мътножълта, малко по-светла към кората и зеленикава на места към основата, понякога втечняваща се, постепенно изсъхва и образува кухина при стари плодни тела. Миризмата е характерна, подобна на сминдух и присъства при свежи и сухи плодни тела.

Ултравиолетова светлина произвежда черно-виолетова флуоресценция по повърхността и мътножълтеникава флуоресцецния във вътрешността на сухи плодни тела. Външната част на плодното тяло съдържа изобилни тъмнооранжево-червени до яркочервени пигментни гранули. Пигментите извлечени с калиева основа са оранжеви.

Спори Спорите са широко елипсовидни със заоблени краища, като понякога една от страните е плоска. Размери 8.2–10.9 × 5–6.4 μm. Цветът е тъмномаслиненозелен във вода или калиева основа и светло до тъмномаслиленокафяв в разтвор на Мелцер. Повърхността е гладка.

Местообитание Лонгозни гори по поречието на реки вливащи се в Черно море. Гъбата се среща върху паднали трупи на полски ясен (Fraxinus angustifolia). В България видът е наблюдаван около реките Камчия и Ропотамо и е рядък. Сезонът е през лятото и есента.

Видът е описан върху неопределено дърво първо от Cooke & Massee в Австралия през 19-и век. През 1993 немският миколог Benkert намира вида в България; тази е първата находка на гъба от този вид и род в Европа. През 1996 г. датският миколог Læssøe също описва находка на вида от същото място. През 2023 г. бе публикувана статия на Б. Асьов и колеги за преоткриването на вида в страната с подробно описание и резултати от проведено генетично изследване. Описанието на тази страница съдържа информация и преведен текст от тази статия. (Източник: Rediscovery and ITS-barcoding of Entonaema cinnabarinum (Xylariales, Ascomycota) from Bulgaria, B. Assyov, F. Bozok, M. Slavova, H. Taşkın, Historia naturalis bulgarica 45 (8), 2023)

Видът е намерен също във Франция, Испания, Унгария и Русия и разпространението вероятно обхваща и други страни в южна Европа. Съобщените дървесни видове са разнообразни: планински ясен, ясенолистен явор и чинар (Франция), леска (Испания), ясен (Унгария), неопределено (Русия). Освен в Европа има съобщения от цялото кълбо, включително от Нова Каледония, Шри Ланка и Коста Рика, но все още не е ясно колко са реално видовете в този род и по какви критерии се различават.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Entonaema cinnabarinum се познава лесно по цвета на плодните тела и пихтиестата консистенция на вътрешността. Други гъби, които растат върху дърво по подобен начин, са видове от родовете Daldinia и Hypoxylon, които обаче са твърди.

Външни препратки към страници с допълнителна информация:

Страницата подготви П. Неделев.

Entonaema cinnabarinum.

Entonaema cinnabarinum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonaema cinnabarinum.

Entonaema cinnabarinum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonaema cinnabarinum.

Entonaema cinnabarinum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonaema cinnabarinum.

Entonaema cinnabarinum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 16 Декември, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>