Плоска ганодерма

Ganoderma applanatum. Горната повърхност е кафява и матова.

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.
семейство Ganodermataceae

синоним Ganoderma lipsiense sensu auct. mult.

У нас Плоска ганодерма.

По света Artist’s bracket (английски), Ganoderme plat (френски), Flacher Lackporling (немски), Трутовик плоский (руски).

Местообитание Върху широколистни дървета в гори. Най-често се появява върху пънове или стволове на повалени дървета и по-рядко върху все още живи дървета. Плододава поединично или на групи и се среща през цялата година.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Ganoderm adspersum има по-неравномерна горна повърхност и при напречен срез показва по-дебел слой месо. Други видове Ganoderma, като Ganoderma resinaceum (Смолиста ганодерма) и Ganoderma pfeifferi, имат лъскаво покритие като лак.

Ganoderma applanatum. Порите са бели и потъмняват лесно при нараняване.

Пори на Ganoderma applanatum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganoderma applanatum.

Ganoderma applanatum. Месото над тръбичките е сравнително тънко.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganoderma applanatum. Ръждивите спори покриват гъбата и всичко наоколо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 30 Април, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>