Geastrum campestre

Geastrum campestre.

Geastrum campestre Morgan
семейство Geastraceae

У нас Няма име.

По света Field earthstar (английски), Geastre champêtre (френски), Rauher Erdstern (немски), Звездовик полевой (руски).

Спори Споровият прашец е тъмнокафяв. Спорите са кълбовидни или слабо яйцевидни, с диаметър 4.8-6.2 μm, покрити с брадавици.

Местообитание На открити, сухи и песъчливи места. Плододава на групи през есента и зимата. Рядък вид. По данни на БАН видът е намерен в западна Средна гора. Находката показана тук е от района на с. Остров (област Враца).

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Geastrum campestre се познава по комбинация от белези. Има спорова торбичка със зърниста повърхност и набраздена, ограничена перистома. Споровата торбичка при развити плодни тела стои върху къса дръжка над лъчите. Лъчите са хигроскопични и при изсушаване се навиват нагоре, но не достигат за да покрият споровата торбичка. Външната повърхност на лъчите е покрита със слой от пясъка, върху който гъбата се развива. Редица видове растат в подобна среда и споделят отчасти някои от тези белези, което прави определянето предизвикателно, но не невъзможно.

Други видове, при които лъчите са хигроскопични, без да покриват споровата торбичка и които образуват къса дръжка, са Geastrum pseudolimbatum и Geastrum xerophilum. При G. pseudolimbatum перистомата е ненабраздена, докато при G. xerophilum е късо набраздена. Двата вида имат гладки спорови торбички.

При Geastrum schmidelii споровата торбичка е гладка, а лъчите не са хикроскопични и стоят разпънати постоянно, независимо от влажността.

При Geastrum kotlabae и Geastrum floriforme споровата торбичка седи върху лъчите приседнала, без да образува дръжка. Освен това, лъчите не слепват значително количество пясък. Те са по-силно хигроскопични и при засушаване покриват споровата торбичка.

Geastrum pseudostriatum вероятно е най-труден за различаване от G. campestre. Този вид има набраздена, ограничена перистома, зърниста повърхност на споровата торбичка и образува къса дръжка. Има нехигроскопични лъчи, но според M. Jeppson понякога те показват слаба хигроскопичност, което води до объркване. Според него в този случай от значение са спорите. При G. pseudostriatum те са по-скоро само кълбовидни и имат по-малък среден диаметър (около 4.8 μm).

Geastrum campestre. Споровата торбичка има зърниста повърхност и къса дръжка.

Geastrum campestre. Долната страна е облепена с пясък.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Geastrum campestre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 25 Февруари, 2024 г.

Върни до горе