Geastrum corollinum

Geastrum corollinum.

Geastrum corollinum (Batsch) Hollós
семейство Geastraceae

У нас Няма име.

По света Weathered earthstar (английски), Brustwarzen-Erdstern (немски), Звездовик венчиковидный (руски).

Спори Споровият прашец е тъмнокафяв. Спорите са кълбовидни, с диаметър 3.5-4.5 μm, покрити с брадавици. Някои източници описват по-големи стойности (4-4.5 μm или 4-5.5 μm).

Местообитание Смесени гори в низините. Плододава върху богата на хумус, алувиална почва. Плодните тела са появяват поединично или на групи през есента. Рядък вид.

Видът е широко разпространен в Европа. На север се намира и на по-открити места, например пасища и храсталаци на хвойна върху тънка, варовита почва. Sunhede и Jeppson и колеги описват подобни местообитания от Швеция и балтийските острови. (Източници: Geastraceae (Basidiomycotina): Morphology, Ecology and Systematics, with Special Emphasis on the North European Species, Svensk Mykologisk Tidskrift vol. 35, n. 2, 2014)

*Показаните екземпляри са намерени в Ботев парк в гр. Козлодуй с множество различни дървета: туя, люляк, черен бъз, черна топола, чинар, орех, конски кестен, липа и други.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Geastrum corollinum е земна звезда с кафяви, хигроскопични лъчи и спорова торичка без дръжка, с ненабраздена и ограничена перистома. В сухо време лъчите се извиват към споровата торбичка и я покриват. Перистомата при някои плодни тела може да не е съвсем ясно очертана.

Близки видове са Geastrum floriforme, Geastrum hungaricum и Geastrum kotlabae, но те растат върху пясъчни дюни на открити места. Geastrum campestre има набраздена перистома, къса дръжка и лъчи, които се извиват частично, без да покриват споровата торбичка.

Geastrum corollinum. Младо плодно тяло.

Geastrum corollinum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Geastrum corollinum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 28 Януари, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>