Geastrum corollinum

Geastrum corollinum.

Geastrum corollinum (Batsch) Hollós
семейство Geastraceae

У нас Няма име.

По света Weathered earthstar (английски), Brustwarzen-Erdstern (немски), Звездовик венчиковидный (руски).

Спори Споровият прашец е тъмнокафяв. Спорите са кълбовидни, с диаметър 3.5-4.5 μm, покрити с брадавици. Някои източници описват по-големи стойности (4-4.5 μm или 4-5.5 μm).

Местообитание Смесени гори в низините. Плододава върху богата на хумус, алувиална почва. Плодните тела са появяват поединично или на групи през есента, но са устойчиви и оцеляват до следващата година. Рядък вид.

По данни на БАН съобщения има от крайбрежието на Черно море и Странджа. На тази страница са показани снимки от няколко находки:

  • В. Илиев намира Geastrum corollinum в крайречно пасище обрасло с полски бряст и джанки в района на гр. Пловдив (април 2021 г.);
  • На снимките на П. Неделев са показани плодни тела от крайбрежен парк в гр. Козлодуй с множество различни дървета: туя, люляк, черен бъз, черна топола, чинар, орех, конски кестен, липа и други (септември 2022 г., ноември 2023 г.);
  • Екземплярите от колекцията на М. Илиева са събрани през април 2023 г. под дива круша в Плевенско;
  • Д. Денева намира плодно тяло в гора от черна топола в района на гр. Казанлък (януари 2024 г.);
  • Р. Цонев намира няколко плодни тела във влажно дере с гора на келяв габър и мъждрян в защитена местност „Кайлъка“ близо до гр. Плевен (февруари 2024 г.).

Видът е широко разпространен в Европа. На север се намира и на по-открити места, например пасища и храсталаци на хвойна върху тънка, варовита почва. Sunhede и Jeppson и колеги описват подобни местообитания от Швеция и балтийските острови. (Източници: Geastraceae (Basidiomycotina): Morphology, Ecology and Systematics, with Special Emphasis on the North European Species, Svensk Mykologisk Tidskrift vol. 35, n. 2, 2014)

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Geastrum corollinum е земна звезда с кафяви, хигроскопични лъчи и спорова торичка без дръжка, с ненабраздена и ограничена перистома. В сухо време лъчите се извиват към споровата торбичка и я покриват. Външната страна на лъчите е гола или почти гола. Перистомата при някои плодни тела може да не е съвсем ясно очертана.

Близки видове са Geastrum floriforme, Geastrum hungaricum и Geastrum kotlabae, но те растат върху пясъчни дюни на открити места. Geastrum campestre има набраздена перистома, къса дръжка и лъчи, които се извиват частично, без да покриват споровата торбичка. Geastrum coronatum (Коронована земна звезда) има къса дръжка под споровата торбичка и слепва значително количество пясък по външната страна на лъчите.

Geastrum corollinum.

Geastrum corollinum, сухо състояние.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geastrum corollinum, намокрени плодни тела след изсушаване (колекция на М. Илиева).

Geastrum corollinum. Пресни плодни тела.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geastrum corollinum.

Geastrum corollinum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geastrum corollinum.

Geastrum corollinum, отдолу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geastrum corollinum.

Geastrum corollinum, отдолу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Geastrum corollinum (колекция М. Илиева).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 23 Март, 2024 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>