Geastrum floriforme

Geastrum floriforme.

Geastrum floriforme Vittadini
семейство Geastraceae

У нас Няма име.

По света Blumen-Erdstern (немски), Звездовик цветковидный (руски).

Спори Споровият прашец е тъмнокафяв. Спорите са кълбовидни, с диаметър 5.0-6.5 μm, покрити с ниски брадавици.

Местообитание На открити места върху суха, песъчлива почва. Според някои източници е възможно да се намери и под дървета. Плододава на групи през зимата. Рядък вид.

*Показани са екземпляри намерени върху пясъчни дюни по брега на р. Дунав в района на с. Арчар и с. Добри дол.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Geastrum floriforme е малка земна звезда с червеникаво-кафяви лъчи, които се навиват нагоре в сухо време. Споровата торбичка е без дръжка и има ненабраздена и неограничена перистома.

Geastrum corollinum е много близък вид, но има ограничена перистома. Geastrum hungaricum също има ограничена перистома. При Geastrum kotlabae и Geastrum pouzarii перистомата е набраздена.

През 2021 г.  бе описан нов много близък вид до G. floriformeGeastrum hansagiense. Видът е намерен в Унгария на открито място с рудерална растителност и богата на азот почва. Не са известни отличителни външни белези за разграничаване на двата вида, освен малки разлики в размерите на плодните тела, но филогенетични данни показват, че са отделни. (Източник: Geastrum hansagiense Bóna, Merényi, Boros, Stielow & Bratek, sp. nov., Fungal Diversity 111, 2021)

Geastrum floriforme.

Geastrum floriforme.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geastrum floriforme.

Geastrum floriforme.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geastrum floriforme.

Geastrum floriforme.

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Geastrum floriforme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 28 Януари, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>