Geastrum hungaricum

Geastrum hungaricum.

Geastrum hungaricum Hollós
семейство Geastraceae

У нас Няма име.

По света Ungarischer Erdstern (немски).

Спори Споровият прашец е тъмнокафяв. Спорите са кълбовидни, с диаметър 4.3-5.6 μm, покрити с ниски брадавици или почти гладки.

Местообитание На открити места върху суха, песъчлива почва. Плододава на групи през зимата. Рядък вид.

Видът е описан в началото на 20-и век от Унгария. Познатите находища на вида са най-многобройни в тази страна. Намерен е също в Австрия, Словакия, Чехия, Полша, Германия, Испания, Русия, Казахстан, Монголия и Япония. Болшинството от европейските находки са в хабитата от тип „Панонски пясъчни степи“ (№6260 по Натура 2000). (Източник: The Global Fungal Red List Initiative)

*Показани са екземпляри намерени върху пясъчни дюни на брега на р. Дунав в района на с. Добри дол, област Монтана, януари 2023 г.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Geastrum hungaricum е земна звезда с най-малките плодни тела в Европа. Диаметърът на развитите плодни тела е едва 1-2 cm. Тъй като звездата е хигроскопична, в сухо време лъчите се извиват към споровата торбичка и плодното тяло се свива допълнително. При този вид перистомата е ненабраздена и ясно очертана с кръг.

Близки видове са Geastrum corollinum, Geastrum floriforme и Geastrum kotlabae, но техните плодни тела не са толкова ситни.

Geastrum hungaricum. Долната страна на лъчите е бяла и почти гола.

Geastrum hungaricum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geastrum hungaricum.

Спори на Geastrum hungaricum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 28 Януари, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>