Geastrum kotlabae

Geastrum kotlabae.

Geastrum kotlabae V.J. Staněk
семейство Geastraceae

У нас Няма име.

По света Kotlabas Erdstern (немски).

Местообитание Открити, тревисти места с бедна, песъчлива почва и степи. Сезонът е през есента. Рядък вид в България и Европа (среща се в Унгария, Словакия, Украйна и Испания). По данни на БАН видът е намерен в Тракийска низина.

*Показани са екземпляри намерени по брега на р. Дунав в района на с. Арчар, област Видин, декември 2021 г. За определянето помогнаха европейски експерти по земни звезди.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Тази малка и слабо позната земна звезда може да се познае по комбинацията от следните белези. Има спорова торбичка, която стои плътно над лъчите, не стои върху дръжка. Перистомата е ясно набраздена, но не е ограничена с кръг. Лъчите са хигроскопични и се извиват нагоре и навътре при дехидратация.

С подобен външен вид са няколко вида. Други дребни земни звезди са Geastrum campestre и Geastrum schmidelii, но при тях споровата торбичка е издигната над лъчите и перистомата е ограничена.

Geastrum floriforme има накъсана, ненабраздена и неограничена перистома. Geastrum hungaricum е много ситна звезда с ненабраздена и ограничена перистома. Geastrum corollinum е близък до G. hungaricum, но има по-едър размер и за разлика от него не включва частици от субстрата по долната повърхност на лъчите.

Geastrum kotlabae. Перистомата е набраздена и неограничена.

Geastrum kotlabae.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Януари, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>