Черноглава земна звезда

Geastrum melanocephalum.

Geastrum melanocephalum (Czern.) V.J. Staněk
семейство Geastraceae

синоним Trichaster melanocephalus Czern.

У нас Черноглава земна звезда.

По света Schwarzköpfiger Erdstern, Riesen-Erdstern (немски), Геаструм черноголовый (руски).

Местообитание Разнообразни местообитания, най-често широколистни гори в планини и низини, но също паркове и места повлияни от човешка дейност и тревни съобщества. Видът е сапротрофен и не показва отношение към определени растителни видове. Расте върху хумусни почви, но също на бедни и каменисти места. Плододава поединично или на малки групи през есента. Един рядък вид у нас и в Европа. Вероятно по-често срещан в северните страни и Скандинавия.

*Снимките на тази страница са от находище в ПП „Врачански Балкан“ в широколистна гора с преобладаване на келяв габър (Carpinus orientalis), ясен (Fraxinus) и явор (Acer). Надморска височина 850 m. Октомври 2017 г.

*По сведения на Marjan Kustera видът е намерен няколко пъти в района на Ниш, Сърбия в близката Сува планина. Всички находки са сред треви на открити места на голяма надморска височина (1300-1800 m). В Сърбия видът е защитен.

Природозащитен статус Уязвим. Повече информация и снимки на вида можете да намерите в сайта за Гъбите от Червената книга на България.

Коментар Неядлива гъба.

Geastrum melanocephalum. Остаряло плодно тяло.

Geastrum melanocephalum. Долна повърхност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 20 Ноември, 2017 г.

Върни до горе

1 comment to Черноглава земна звезда

  • Marjan Kustera

    Поздрав за бугарске микологе,професионалне и аматере !!!!

    Сматрам лично,да је улога миколога аматера незамењива на теренским истраживањима.
    Миколози аматери не штеде своје време,новац и љубав за открића,а професионални миколози морају да раде по плановима научних Института,Универзитета и немају такву слободу..

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>