Черноглава земна звезда

Geastrum melanocephalum.

Geastrum melanocephalum (Czern.) V.J. Staněk
семейство Geastraceae

синоним Trichaster melanocephalus Czern.

У нас Черноглава земна звезда.

По света Schwarzköpfiger Erdstern, Riesen-Erdstern (немски), Геаструм черноголовый (руски).

Месо Бяло, твърдо и жилаво. Има приятна лешникова миризма.

Местообитание Разнообразни местообитания, най-често широколистни гори в планини и низини, но също паркове и места повлияни от човешка дейност и тревни съобщества. Видът е сапротрофен и не показва отношение към определени растителни видове. Расте върху хумусни почви, но също на бедни и каменисти места. Плододава поединично или на малки групи през есента. Един рядък вид у нас и в Европа. Вероятно по-често срещан в северните страни и Скандинавия.

*Снимките на тази страница са от находище в ПП „Врачански Балкан“ в широколистна гора с преобладаване на келяв габър (Carpinus orientalis), ясен (Fraxinus) и явор (Acer) открито през 2017 г. от К. Лаковски и О. Генова. Надморска височина 850 m. Явява се през септември и октомври.

*По сведения на Marjan Kustera видът е намерен няколко пъти в района на Ниш, Сърбия в близката Сува планина. Всички находки са сред треви на открити места на голяма надморска височина (1300-1800 m). В Сърбия видът е защитен.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите в България с категория „Уязвим“ (VU). (Red List of fungi in Bulgaria, M. M. Gyosheva, C. M. Denchev, E. G. Dimitrova, B. Assyov, R. D. Petrova & G. T. Stoichev, Mycologia Balcanica 3, 2006)

Коментар Неядлива гъба.

Geastrum melanocephalum.

Geastrum melanocephalum. Долната повърхност получава рана при откъсване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geastrum melanocephalum. Остаряло плодно тяло.

Geastrum melanocephalum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 2 Ноември, 2022 г.

Върни до горе

1 comment to Черноглава земна звезда

  • Marjan Kustera

    Поздрав за бугарске микологе,професионалне и аматере !!!!

    Сматрам лично,да је улога миколога аматера незамењива на теренским истраживањима.
    Миколози аматери не штеде своје време,новац и љубав за открића,а професионални миколози морају да раде по плановима научних Института,Универзитета и немају такву слободу..

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>