Миниатюрна земна звезда

Geastrum minimum.

Geastrum minimum Schwein.
семейство Geastraceae

У нас Миниатюрна земна звезда.

По света Tiny earthstar (английски), Géastre minuscule (френски), Zwerg-Erdstern (немски).

Местообитание Сред мъхове върху бедна, варовита почва или пясъчни дюни. Плододава поединично или на групи през есента.

 

 

Geastrum minimum.

Geastrum minimum има ситни плодни тела, с диаметър не надхвърлящ 3 cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 12 Август, 2015

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>