Четириделна земна звезда

Geastrum quadrifidum.

Geastrum quadrifidum Persoon
семейство Geastraceae

У нас Четириделна земна звезда.

По света Four-rayed earthstar (английски), Géastre quadrifide (френски), Kleiner Nest-Erdstern (немски), Звездовик четырёхлопастный (руски).

Спори Споровият прашец е тъмнокафяв. Спорите са кълбовидни, с диаметър 3.7-4.8 μm, покрити с едри брадавици.

Местообитание В планински гори, най-често под иглолистни дървета. Предпочита места застлани с горска шума. Плододава на групи през есента, но стари плодни тела се откриват през цялата година. Вероятно рядък вид.

*Находките на П. Неделев са от западни Родопи (м. Чарджик) в смърчови гори, докато тези на Л. Трифонова са от Австрия, също със смърч.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Лесно се познава по изправените лъчи и по споровата торбичка с ограничена, ненабраздена перистома. Слой от долната част на лъчите с полепнала шума остава като купичка под плодното тяло. Дръжка може да се види при напълно развити и изсушени екземпляри.

Geastrum granulosum (Миниатюрна земна звезда) е друг вид с дребни плодни тела и ограничена, ненабраздена перистома. Лъчите при този вид лежат върху субстрата и не са извити надолу.

Geastrum fornicatum е още един вид с изправени лъчи и образуване на купичка. Има по-едро плодно тяло и неограничена перистома.

Geastrum quadrifidum. Лъчите се извиват надолу като крачета.

Geastrum quadrifidum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geastrum quadrifidum.

Geastrum quadrifidum. Отворът е рязко разграничен от останалата повърхност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geastrum quadrifidum.

Geastrum quadrifidum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Geastrum quadrifidum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 27 Април, 2024 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>