Четириделна земна звезда

Geastrum quadrifidum.

Geastrum quadrifidum Pers.
семейство Geastraceae

У нас Четириделна земна звезда.

По света Four-rayed earthstar (английски), Géastre quadrifide (френски), Kleiner Nest-Erdstern (немски), Звездовик четырёхлопастный (руски).

Местообитание В гори върху почва, най-често под иглолистни дървета. Плододава на групи през есента, но стари плодни тела се откриват през цялата година.

*Показаните екземпляри от снимките са все стари и изсъхнали плодни тела. Находката на П. Неделев е от западни Родопи (м. Чарджик) в смърчови гори, докато тези на Л. Трифонова са от Австрия, също със смърч.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Неядлива гъба.

Geastrum quadrifidum.

Geastrum quadrifidum. Отворът е рязко разграничен от останалата повърхност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geastrum quadrifidum. Лъчите се извиват надолу и издигат споровата торбичка нависоко.

Geastrum quadrifidum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Декември, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>