Червенееща земна звезда

Geastrum rufescens.

Geastrum rufescens Persoon
семейство Geastraceae

У нас Червенееща земна звезда.

По света Rosy earthstar (английски), Géastre rougeâtre (френски), Rötender Erdstern (немски), Звездовик рыжеватый (руски).

Спори Споровият прашец е тъмнокафяв. Спорите са кълбовидни, с диаметър 3.3-4.2 μm, покрити с брадавици.

Местообитание Широколистни и иглолистни гори. Плододава върху хумусна почва, поединично или на групи. Сезонът е през есента, но старите плодни тела се намират целогодишно. Не е рядък вид.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Geastrum rufescens се познава лесно по дебелите лъчи с розов оттенък, почервеняването след одраскване и по споровата торбичка с неограничен, ненабразден отвор и гладка повърхност. Свежи плодни тела имат приседнала спорова торбичка, но при стари, изсушени плодни тела споровата торбичка се издига върху къса дръжка. Лъчите не са хигроскопични и не се свиват в сухо време.

При други видове земни звезди, като Geastrum michelianum (Трислойна земна звезда), Geastrum fimbriatum (Ресничеста земна звезда) и Geastrum pectinatum (Гребенеста земна звезда) розовият оттенък липсва. Geastrum floriforme има червеникави, хигроскопични лъчи и расте на сухи, открити места.

Geastrum rufescens. Отворът е заобиколен от влакнеста, накъсана и неограничена перистома.

Geastrum rufescens. Месото на лъчите почервенява след нараняване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geastrum rufescens.

Geastrum rufescens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geastrum rufescens.

Geastrum rufescens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geastrum rufescens.

Geastrum rufescens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Geastrum rufescens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 28 Април, 2024 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>