Geastrum saccatum

Geastrum saccatum.

Geastrum saccatum Fries
семейство Geastraceae

У нас Няма име.

По света Eingesenkter Erdstern (немски), Звездовик мешковидный (руски).

Спори Споровият прашец е тъмносиво-кафяв. Спорите са кълбовидни и брадавичести, с диаметър 3.2–4.5 μm, средно 3.5 μm, без брадавиците (по Jeppson, Larsson & Nilsson).

Местообитание Гори и паркове. Плодовава на групи върху хумусна почва с изобилие на гниеща шума. Плодните тела се откъсват сами с развитието и остават да лежат свободни върху субстрата. Сезон – есен. Вероятно рядък вид.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Ресничестата земна звезда (Geastrum fimbriatum) има неограничена перистома. Също така долната повърхност на екзоперидия е покрита с полепнали листа и клечки. По-сложно е различаването на Geastrum saccatum от следващите два вида с ненабраздени и ограничени перистоми.

Трислойната земна звезда (Geastrum michelianum) има по-едро, по-месесто плодно тяло и типично образува междинен диск между споровата торбичка и лъчите. Такъв диск понякога се вижда и при G. saccatum. Долната повърхност на екзоперидия при G. triplex е кафява и гладка до люспеста.

Geastrum lageniforme е много труден за различаване от G. saccatum. При G. lageniforme могат да се намерят радиални бразди по долната повърхност на екзоперидия, която иначе е сравнително гладка. Другите разлики се намират с микроскоп. Диаметърът на спорите е по-малък при G. lageniforme (2.5-3.5 μm, средно 3.0 μm). Хифите на мицелния слой (от долната повърхност на екзоперидия) имат кламп връзки, докато при G. saccatum кламп връзки не се намират. При неузрели плодни тела има разлика във формата на базидиите. При G. lageniforme те са бутилковидни, а при G. saccatum бухалковидни.

Geastrum saccatum. Долната повърхност е гола, мъхеста като гюдерия, и има рана в центъра.

Geastrum saccatum. Перистомата е ненабраздена и ясно ограничена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geastrum saccatum.

Geastrum saccatum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geastrum saccatum.

Geastrum saccatum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Geastrum saccatum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 26 Март, 2024 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>