Geastrum schmidelii

Geastrum schmidelii.

Geastrum schmidelii Vittadini
семейство Geastraceae

синоним Geastrum nanum Pers.

У нас Няма име.

По света Dwarf earthstar (английски), Heide-Erdstern (немски), Звездовик Шмиделя (руски).

Местообитание Пасища и открити места с ниски треви, обикновено върху песъчлива почва. По литературни данни може да се срещне също в иглолистни гори. Плододава поединично или на групи през есента и началото на зимата. Видът е широко разпространен, но изглежда не се намира често. Вероятно се пропуска лесно поради малките размери.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Белезите характерни за Geastrum schmidelii са набраздената и ограничена перистома, появата на къса дръжка под споровата торбичка при развити плодни тела, кафеникавите лъчи и способността им да слепват субстрат от долната страна. Нещо също важно е липсата на хигроскопичност, тоест лъчите не се навиват нагоре при изсушаване на плодното тяло. Трябва да се знае обаче, че този вид показва изменчивост. Перистомата не винаги е ясно ограничена. Споровата торбичка не е извисена над лъчите при по-млади плодни тела. Споровата торбичка може да е кълбовидна или вертикално издължена и да покаже оформена апофиза (израстък) между нея и дръжката или не. Размерът също варира — срещат се едновременно едри екземпляри (диаметър на лъчите от 5 cm) и джуджета (под 2 cm).

Geastrum senoretiae неотдавна бе описан като нов вид земна звезда от испански миколози. При този вид перистомата е по-фино и по-нагъсто набраздена и не толкова ясно ограничена. (Повече информация: Combining morphological and phylogenetic analyses to unravel systematics in Geastrum sect. Schmidelia, J.C. Zamora, F.D. Calonge, M.P. Martín, Mycologia 106(6), 2014)

Geastrum campestre има спорова торбичка със зърниста повърхност като шкурка. Лъчите са до известна степен хигроскопични и в сухо състояние се навиват към споровата торбичка, без да я покриват. Расте на открити места с песъчлива почва.

Geastrum pectinatum (Гребенеста земна звезда) има дълга дръжка и спорова торбичка с гънки отдолу. Този вид се среща в иглолистни гори.

Geastrum schmidelii.

Geastrum schmidelii. Младо плодно тяло.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geastrum schmidelii.

Geastrum schmidelii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geastrum schmidelii.

Geastrum schmidelii. Лъчите отдолу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geastrum schmidelii.

Geastrum schmidelii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geastrum schmidelii.

Geastrum schmidelii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 26 Февруари, 2024 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>