Чернеещ геоглосум

Geoglossum umbratile.

Geoglossum umbratile Sacc.
семейство Geoglossaceae (Земни езици)

У нас Чернеещ геоглосум.

По света Plain earthtongue (английски), Schwarze Erdzunge (немски).

Плодно тяло Състои се от главичка и пънче. Главичката е черна, гладка, суха и най-често езиковидна или бухалковидна, но показва разнообразие. Пънчето е черно или кафяво-черно, гладко или слабо набръчкано. Вътрешността е оцветена по същия начин, има плътна консистенция, но се пречупва лесно. Общата височина е до 10 cm.

Микроскопични структури Зрелите спори са черни, с размери 60-90 x 6-7.5 μm и имат по седем септи. Аскусите, с размери 183-208.5 x 18.5-22 μm, съдържат по осем спори. Парафизите са съставени от дълги сегменти със слабо заоблели краища, като септите са раздалечени, а връхчетата са извити и слабо разширени в края. Те са неоцветени и малко по-високи от аскусите.

Местообитание Върху почва сред ниски треви и мъхове, покрай горски пътища и под храсти. Плододава през есента.

*Сниманият от Г. Кунев екземпляр е намерен под храст червена хвойна (Juniperus oxycedrus) в околностите на Роженския манастир, 22.11.2014 г.

*Екземплярите снимани от П. Неделев са от ливада в ПП Врачански Балкан, в присъствието на видове гъби от родовете Hygrocybe и Clavulinopsis, 11.11.2020 г.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Критично застрашен“ (CR). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Недлива гъба.

Сходни видове Земните езици представляват малки гъби, чиито плодни тела растат стърчащи от земята и имат главички с езиковидна, ланцетовидна или бухалковидна форма и пънчета, които в зависимост от вида могат да са гладки, набръчкани, космати или слузести. Групата е изследвана от множество миколози през вековете. Тъй като на външен вид са почти неотличими, определянето на находки винаги е било предизвикателство. През последните години генетични изследвания започнаха да изясняват броя на видовете и как се класифицират. В Европа до този момент те наброяват около 50 вида. Сега видовете са разпределени в няколко отделни рода. Geoglossum, същински земни езици, имат кафяво-черни плодни тела с гладки или набръчкани, сухи повърхности и кафяво-черни спори, Trichoglossum, при които плодните тела са космати поради наличие на микроскопични косъмчета (setae), Glutinoglossum, които имат слузесто покритие, Microglossum, с гладки или набръчкани, сухи повърхности и зелени, сини, розови или кафеникави цветове, Leucoglossum и Hemileucoglossum с безцветени спори и Sabuloglossum, чиито видове растат на пясъчни места и вероятно асоциират с растения от семейство пиренови (Ericaceae).

Определянето на видове е трудно и за точно определяне е нужна работа с микроскоп. Спорите са дълги и септирани (с преградки). Всеки един вид има спори със специфичен размер, брой на септи и цвят при зрялост. Броят на спорите в аскусите и широчината на аскусите са други характеристики, на които се обръща внимание. Парафизите са също септирани, като за определяне от значение са отдалечеността на септите и формата на връхчетата. Връхчетата могат да са прави, къдрави или извити като дръжка на чадър и също могат да са оцветени или неоцветени и подредени по различни начини. Наличието на допълнителни тъмнооцветени косми е показателно за видове от род Trichoglossum.

Geoglossum umbratile е един от класическите видове земни езици. Друг вид от този род е Geoglossum cookeanum често с широко сплескана главичка, спори със седем септи, парафизи с къси, закръглени сегменти и тъмнооцветени, широки връхчета. Geoglossum fallax има набръчкано пънче, спори с до 14 септи и парафизи с къси сегменти и широки, неоцветени връхчета. Geoglossum atropurpureum, Geoglossum barlae, Geoglossum octopartitum, Geoglossum simile, Geoglossum sphagnophilum, Geoglossum uliginosum, Geoglossum vleugelianum са други видове. Arauzo & Iglesias проведоха генетично изследване на земни езици от Испания, Португалия, Канарските острови и Мадейра и увеличиха драматично броя на познати видове през 2014 г. (Допълнителна информация: La familia Geoglossaceae ss. str. en la península Ibérica y la Macaronesia, S. Arauzo & P. Iglesias, Errotari 11, 2014)

Текста подготви П. Неделев. Използвани са данни от: A circumscription of the earth tongue fungi class Geoglossomycetes, V. P. Hustad, 2015.

Geoglossum umbratile.

Geoglossum umbratile.

 

 

 

 

 

 

 

Geoglossum umbratile.

Geoglossum umbratile.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geoglossum umbratile.

Geoglossum umbratile.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geoglossum umbratile.

Geoglossum umbratile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Декември, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>