Чернеещ геоглосум

Geoglossum umbratile.

Geoglossum umbratile Sacc.
семейство Geoglossaceae

У нас Чернеещ геоглосум.

По света Plain earthtongue (английски), Schwarze Erdzunge (немски).

Местообитание Сред ниски треви и мъхове. Плододава през есента.

*Сниманият от Георги Кунев екземпляр е намерен под храст червена хвойна (Juniperus oxycedrus) в околностите на Роженския манастир, 22.11.2014 г.

Природозащитен статус Видът е внесен в Червената книга на Република България с категория „Критично застрашен“ (CR). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

 

 

 

Geoglossum umbratile.

Geoglossum umbratile.

 

 

 

 

 

 

 

Geoglossum umbratile.

Geoglossum umbratile.

 

 

 

 

 

 

 

Geoglossum umbratile.

Geoglossum umbratile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 27 Април, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>