Geoscypha tenacella

Geoscypha tenacella.

Geoscypha tenacella (Sacc.) Van Vooren
семейство Pezizaceae

синоним Peziza tenacella W. Phillips

У нас Няма име.

Местообитание Върху почва в огнища и изгорели места. Плододава на групи от пролетта до есента.

*М. Славова намира екземплярите от снимките на 25.5.2019 г. върху старо огнище в с. Горно Камарци, Софийска област. Определени са след анализ на микроскопичните структури.

Съобщение за откриването на вида в България: M. Slavova & B. Assyov. „A contribution to thе Bulgarian larger ascomycetes“ – Дванадесета научна конференция „Екологията – начин на мислене“, 1 ноември, 2020 г., Пловдив.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Geoscypha tenacella.

Geoscypha tenacella. Спорите имат брадавичеста орнаментация.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geoscypha tenacella.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 27 Юни, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>