Gliophorus laetus

Gliophorus laetus.

Gliophorus laetus (Pers.) Herink
семейство Hygrophoraceae

синоним Hygrocybe laeta (Pers.) P. Kumm.

У нас Няма име.

По света Heath waxcap (английски), Hygrophore de couleur gaie (френски), Zäher Saftling (немски), Гигроцибе красивая (руски).

Местообитание Планински ливади и пасища сред ниски треви и мъхове. Предпочита места с кисела почва. Плододава поединично или на групи през лятото и есента.

Коментар Неядлива гъба.

*Показани са екземпляри с преобладаващо жълто оцветяване, които някои автори назовават като един вариетет на този вид, а именно Gliophorus laetus var. flavus. В сравнение Gliophorus laetus var. laetus се различава с не толкова ярко оцветяване и присъствие на розови, бледооранжеви и зеленикави тонове по шапката и пънчето и бледорозови ламели. Описани са и други вариетети и форми отличаващи се по оцветяване.

Gliophorus laetus. Шапката и пънчето са покрити със слуз.

Gliophorus laetus. Ламелите са низбягващи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gliophorus laetus.

Gliophorus laetus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 10 Март, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>