Виолетова тръбенка

Виолетови тръбенки (Gomphus clavatus).

Gomphus clavatus (Pers.) Gray
семейство Gomphaceae

синоним Neurophyllum clavatum (Pers.) Pat.

У нас Виолетова тръбенка.

По света Pig’s ears (английски), Schweinsohr (немски).

Местообитание Стари иглолистни и смесени гори в планините. Образува микориза със смърч (Picea), ела (Abies), бор (Pinus) и бук (Fagus). Плододава поединично или на туфи от няколко слети заедно плодни тела. Сезон – лято и есен.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Уязвим“ (VU). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Виолетови тръбенки (Gomphus clavatus).

Виолетови тръбенки (Gomphus clavatus).

 

 

 

 

 

 

 

 

Виолетови тръбенки (Gomphus clavatus).

Виолетови тръбенки (Gomphus clavatus).

 

 

 

 

 

 

 

 

Виолетови тръбенки (Gomphus clavatus).

Виолетови тръбенки (Gomphus clavatus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виолетови тръбенки (Gomphus clavatus) в местообитание – смесена гора от смърч, ела и бук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регионите, в които вида е установен.

 

Последна редакция на pavel от 3 Декември, 2022 г.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>