Gymnopilus penetrans

Gymnopilus penetrans расте на групи върху гниеща, най-често иглолистна, дървесина.

Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill
семейство Strophariaceae

У нас Няма име.

По света Common rustgill (английски), gymnopile pénétrant (френски), Geflecktblättriger Flämmling (немски), Гимнопил проникающий (руски).

*Gymnopilus penetrans е изменчив вид и много трудно може да бъде различен от близките видове G. sapineus и G. hybridus без да се разгледат микроскопичните структури за потвърждение. Съществуват и различни мнения поставящи под въпрос дали това са три наистина отделни вида.

 

Gymnopilus penetrans. Шапката може да е гладка или финонапукана и влакнеста както тук.

Gymnopilus penetrans. Ламелите от бледожълти постепенно придобиват кафеникави петна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnopilus penetrans.

Gymnopilus penetrans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 15 Юни, 2014

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>