Gymnopilus penetrans

Gymnopilus penetrans расте на групи върху гниеща, най-често иглолистна, дървесина.

Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill sensu lato
семейство Strophariaceae

У нас Няма име.

По света Common rustgill (английски), Gymnopile pénétrant (френски), Geflecktblättriger Flämmling (немски), Гимнопил проникающий (руски).

Местообитание В гори върху пънове, трупи и друга гниеща дървесина, обикновено от иглолистни дървета и рядко от широколистни. Често в сечища. Плододава поединично или на групи и може да образува кичури. Сезонът е през лятото и есента. Широко разпространен вид.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Gymnopilus penetrans е изменчив вид и много трудно може да бъде различен от близките видове Gymnopilus sapineus и Gymnopilus hybridus. Съществуват различни интерпретации на тези видове, както и мнения поставящи под въпрос дали трите са наистина независими. Тази група все още не е изяснена докрай.

Жълтите ламели придобиващи ръждиви петънца и плододаването върху дърво са характеристики присъщи за видове от тази група.

Gymnopilus penetrans. Шапката може да е гладка или финонапукана и влакнеста както тук.

Gymnopilus penetrans. Ламелите от бледожълти постепенно придобиват кафеникави петна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnopilus penetrans.

Gymnopilus penetrans.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnopilus penetrans.

Gymnopilus penetrans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 15 Септември, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>