Горска челядинка

Горски челядинки (Gymnopus dryophilus).

Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill
семейство Omphalotaceae

синоним Collybia dryophila (Bull.) P. Kumm.

У нас Горска челядинка.

По света Russet toughshank (английски), Collybie des chênes (френски), Gemeiner Waldfreund-Rübling (немски), Коллибия лесолюбивая (руски).

Шапка Отначало изпъкнала, но скоро става плоска. Варира от бяла до кремава или бледокафеникава, понякога има по-тъмен център. В сухо време матова, а във влажно време полупрозрачна, тоест тя е хигрофанна. Повърхността е гладка. Ръбът е изправен. Диаметър до 7 cm.

Ламели Белезникави или кремави, понякога с кафеникави петна. Гъсти и прираснали със зъбче към пънчето.

Пънче Цилиндрично и тънко, често слабо разширено в основата, понякога частично раздвоено. Жълто-оранжево, червеникаво или кафеникаво, обикновено по-светло в горната си част. При отскубване често се виждат белезникави мицелни нишки (ризоиди) в основата. Височина до 7 cm.

Месо Много тънко, но еластично и сравнително жилаво, както в шапката, така и в пънчето. Белезникаво, кухо в пънчето.  Без особена миризма или вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са с размери 4-8 х 3-3.5 μm.

Местообитание Гъбата се среща в широколистни и иглолистни гори, по горски граници и в пасища. Плододава на групи, понякога с десетки плодни тела. Сезонът е дълъг – от пролетта до началото на зимата. Изключително често срещана гъба в разнообразни местообитания в цялата страна.

Коментар Ядлива, с ниско качество. (Източници: №5,7,9,10)

Сходни видове Обикновено оранжевото пънче и гъстите, прираснали със зъбче ламели са достатъчни за да подскажат вида. Обаче Gymnopus dryophilus е изменчива гъба и нейните цветове варират в широки граници. Род Gymnopus е голям и съдържа много видове със сходен външен вид, различаващи се в малките детайли. Един близък вид е Gymnopus aquosus, който расте на заблатени места и има разширена основа на пънчето. Gymnopus hariolorum може силно да наподобява G. dryophilus, но този вид има пънче, което в основата е покрито с власинки.

Може да бъде сбъркана и с много други малки гъби с бели ламели и бял споров прашец. Например G. dryophilus и Обикновената челадинка (Marasmius oreades) често плододават заедно в пасища. Обикновената челадинка има редки, свободни ламели и пънче, което никога не е оцветено оранжево.

Текста подготви П. Неделев.

Горски челядинки (Gymnopus dryophilus). Пънчетата са оранжеви и в основите си имат ризоиди.

Горски челядинки (Gymnopus dryophilus). Ламелите са бели и гъсти, по-късно често потъмняват.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горски челядинки (Gymnopus dryophilus).

Горски челядинки (Gymnopus dryophilus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 19 Юни, 2014

Върни до горе

2 коментара Горска челядинка

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>