Gymnopus hariolorum

Gymnopus hariolorum. Долната част на пънчето е покрита с белезникави власинки.

Gymnopus hariolorum (Bull.) Antonín, Halling & Noordel.
семейство Omphalotaceae

синоним Collybia hariolorum (Bull.) Quél.

У нас Няма име.

По света Striegeliger Rübling (немски).

Местообитание Букови (Fagus) и други широколистни гори. Плододава поединично или на групи. Сезонът е пролет до есен.

 

 

 

Gymnopus hariolorum.

Gymnopus hariolorum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 13 Юни, 2014

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>