Оловносив гиродон

Gyrodon lividus.

Gyrodon lividus (Bull.) Sacc.
семейство Paxillaceae

У нас Оловносив гиродон.

По света Alder bolete (английски), Bolet livide, Bolet de l’aulne (френски), Erlen-Grübling (немски), Гиродон сизоватый, Подольшаник (руски).

Местообитание Под елши (Alnus), с които образува микориза. Тези дървета обикновено се срещат във влажни зони покрай реките. Плододава поединично или на групи през есента. Среща се сравнително рядко.

Природозащитен статус Критично застрашен. Повече информация и снимки на вида можете да намерите в електронното издание на Червената книга на България и в сайта за Гъбите от Червената книга на България.

 

Gyrodon lividus. Месото посинява при разрез в областта на шапката.

Gyrodon lividus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyrodon lividus. Жълтите пори посиняват при допир и са низбягващи спрямо пънчето.

Местообитание на Gyrodon lividus – елшова гора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 18 Септември, 2015

Върни до горе