Оловносив гиродон

Gyrodon lividus.

Gyrodon lividus (Bull.) Sacc.
семейство Paxillaceae

У нас Оловносив гиродон.

По света Alder bolete (английски), Bolet livide, Bolet de l’aulne (френски), Erlen-Grübling (немски), Гиродон сизоватый, Подольшаник (руски).

Местообитание Под черни елши (Alnus glutinosa), с които образува микориза. Тези дървета растат по речните брегове, около бавнотечащи поточета, в дерета и на други постоянно влажни места на неголяма надморска височина. Гъбата плододава поединично или на групи през лятото и есента и се среща сравнително рядко. Вероятно расте в асоциация и с други видове елша (Alnus).

*Показани са находки от района на гр. Петрич и с. Голяма Желязна (област Ловеч).

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Критично застрашен“ (CR). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Gyrodon lividus е лесен вид за разпознаване, поради специфичното местообитание и плитките, жълти, посиняващи пори, които се спускат надолу по пънчето.

Gyrodon lividus. Месото посинява при разрез в областта на шапката.

Gyrodon lividus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyrodon lividus. Жълтите пори посиняват при допир и са низбягващи спрямо пънчето.

Местообитание на Gyrodon lividus – елшова гора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyrodon lividus.

Gyrodon lividus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyrodon lividus.

Gyrodon lividus.

Gyrodon lividus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyrodon lividus.

Gyrodon lividus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Декември, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>