Оловносив гиродон

Gyrodon lividus.

Gyrodon lividus (Bull.) Sacc.
семейство Paxillaceae

У нас Оловносив гиродон.

По света Alder bolete (английски), Bolet livide, Bolet de l’aulne (френски), Erlen-Grübling (немски), Гиродон сизоватый, Подольшаник (руски).

Местообитание Под елши (Alnus), с които образува микориза. Тези дървета обикновено се срещат във влажни зони покрай реките. Плододава поединично или на групи през есента. Среща се сравнително рядко.

Природозащитен статус Видът е внесен в Червената книга на Република България с категория „Критично застрашен“ (CR). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

 

Gyrodon lividus. Месото посинява при разрез в областта на шапката.

Gyrodon lividus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyrodon lividus. Жълтите пори посиняват при допир и са низбягващи спрямо пънчето.

Местообитание на Gyrodon lividus – елшова гора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 27 Април, 2019 г.

Върни до горе