Гигантска дипленка

Гигантски дипленки (Gyromitra gigas).

Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke
семейство Discinaceae

синоними Discina gigas (Krombh.) Eckblad, Neogyromitra gigas (Krombh.) S. Imai

У нас Гигантска дипленка, Голяма дипленка.

По света Snow false morel (английски), Riesen-Lorchel (немски), Строчок гигантский (руски).

Местообитание Иглолистни и широколистни гори в планински и полупланински райони. Расте върху почва обикновено в близост до гниеща дървесина, пънове или трупи. Плододава поединично или на групи през пролетта (март до май). Широко разпространен, но не редовно срещан или чест вид.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Съдържа гиромитрин и трябва да се счита за отровна гъба. Прочетете за синдрома на гиромитрено гъбно отравяне.

Сходни видове Gyromitra ticiniana има много близък външен вид. Според Carbone et al. се различава по широчината на узрелите спори (средно 12-13 μm при G. gigas срещу 10-11 μm при G. ticiniana) и съответно по изчислената Q-стойност. Предполага се, че G. ticiniana се среща само в широколистни гори. Източник: Preliminary phylogenetic and morphological studies in the Gyromitra gigas lineage (Pezizales): Epitypification of Gyromitra gigas and G. ticiniana, M. Carbone, N. Van Vooren, V. Klener, P. Alvarado, Ascomycete.org, 2018.

Обикновената дипленка (Gyromitra esculenta) има червено-кафява шапка със сравнително по-сложни гънки и по-тънко пънче.

Гигантски дипленки (Gyromitra gigas). Шапките са жълтеникаво-кафяви до ръждиви и нагънати.

Гигантска дипленка (Gyromitra gigas). Пънчето обикновено е късо и дебело.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гигантска дипленка (Gyromitra gigas).

Гигантска дипленка (Gyromitra gigas).

 

 

 

 

 

 

 

 

Гигантски дипленки (Gyromitra gigas).

Гигантски дипленки (Gyromitra gigas).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гигантска дипленка (Gyromitra gigas).

Гигантска дипленка (Gyromitra gigas). Спорите имат затъпени израстъци.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гигантска дипленка (Gyromitra gigas).

Гигантска дипленка (Gyromitra gigas). При срез се виждат множество кухини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гигантска дипленка (Gyromitra gigas).

Едно местообитание на Гигантска дипленка (Gyromitra gigas).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Декември, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>