Gyromitra infula

Gyromitra infula.

Gyromitra infula (Schaeff.) Quél.
семейство Discinaceae

У нас Няма име.

По света Hooded false morel (английски), Bischofsmütze (немски), Строчок осенний (руски).

Плодно тяло Състои се от шапка и пънче. Общата височина е до 15 cm.

Шапка Обичайната форма е седловидна и се състои от два дяла, свързани помежду си. По-рядко дяловете са повече.  Повърхността е червеникаво-кафява до тъмнокафява, гладка или слабо нагъната. Диаметър до 8 cm. Вътрешността на шапката се състои от една или повече кухини.

Пънче Почти цилиндрично, обикновено със слабо изразени вертикални вгъвания. Бяло до кафеникаво, но понякога с розов тон. В основата бяло и мъхесто. На височина достига до 8 cm. Вътрешността е куха.

Месо Крехко, белезникаво. Без особена миризма или вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са елипсовидни и гладки с размери 19-20 х 7-8.5 μm. Краищата са заоблени.

Местообитание Гъбата расте поединично или на малки групи върху почва или мъртва иглолистна дървесина, включително стари пънове и заровено дърво. Образува плодни тела през лятото и есента.

Коментар Отровна гъба. (Източник: №5)

Сходни видове Gyromitra infula var. ambigua, понякога разглеждан като отделен вид, има по-големи спори със затъпени краища. Счита се, че шапката и пънчето също се различават, притежавайки виолетово оцветяване.

Лесно се отличава от други видове дипленки (Gyromitra) по характерната си форма и по периода на плододаване. Gyromitra gigas (Гигантска дипленка), Gyromitra esculenta (Обикновена дипленка) и Gyromitra fastigiata се срещат през пролетта.

Текста подготви П. Неделев.

Gyromitra infula расте върху гниеща дървесина.

Gyromitra infula.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyromitra infula.

Gyromitra infula.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyromitra infula.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 19 Февруари, 2023 г.

Върни до горе

1 comment to Gyromitra infula

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>