Черна бучка

Черни бучки (Helvella atra).

Helvella atra J. König
семейство Helvellaceae

синоними Helvella fallax Quél., Leptopodia atra (J. König) Boud.

У нас Черна бучка.

По света Helvelle noire (френски), Schwarze Lorchel (немски), Лопастник черный (руски).

Спори Спорите са елиптични и с размери 16-19 х 10-12.5 μm.

Местообитание Разнообразни гори в низините и планините. Расте върху почва. Плододава поединично или на малки групи от пролетта до есента. Не е рядък вид, но се пропуска лесно.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Уязвим“ (VU). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Има неизвестна ядливост. Установено е, че близки видове Helvella съдържат гиромитрин и е желателно всички да се избягват.

Сходни видове Helvella atra умело се крие от погледа благодарение на дребния размер и невзрачния цвят, но се определя лесно. Шапката със седловидна форма, гладка отгоре и отдолу и мъхестото, неоребрено пънче издават вида. Оцветяването е сиво-черно, но варира в степен и обхват при пънчето, както се вижда в снимките на тази страница.

Филогенетични изследвания проведени от Skrede и колеги доказват, че плодни тела със сходна форма и оцветяване, но притежаващи космата долна повърхност на шапката са независими видове: Helvella pezizoides и Helvella pulla. Skrede и колеги употребяват името Helvella fallax за вида представен на тази страница и в множество литературни източници. Според тях името H. atra трябва да се прилага за един от видовете с оребрено пънче от комплекса на Helvella lacunosa (Сиво-черна бучка).

Допълнителна информация:

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Черни бучки (Helvella atra). Шапките са със седловидна форма.

Черна бучка (Helvella atra). Пънчето е с цвета на шапката и не е оребрено.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черни бучки (Helvella atra).

Черни бучки (Helvella atra).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черни бучки (Helvella atra).

Черни бучки (Helvella atra).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черни бучки (Helvella atra).

Спори на Черна бучка (Helvella atra).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 24 Юни, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>