Helvella confusa

Helvella confusa.

Helvella confusa Harmaja
семейство Helvellaceae

У нас Няма име.

По света Kleine Becher-Lorchel (немски).

*Видът беше открит за първи път в България от Моника Славова през юли 2013 в Пирин.

 

 

 

Helvella confusa.

Helvella confusa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helvella confusa.

Helvella confusa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helvella confusa.

Helvella confusa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 9 Май, 2015

Върни до горе

2 коментара Helvella confusa

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>