Helvella corium

Helvella corium.

Helvella corium (O. Weberb.) Massee
семейство Helvellaceae

синоним Cyathipodia corium (O. Weberb.) Boud.

У нас Няма име.

*Видът беше открит за първи път в България от Моника Славова през юли 2013 в Рила. Екземпляри бяха микроскопирани от Росен Алексов и видът беше определен с помощта на Carlo Agnello и Matteo Carbone.

 

 

Helvella corium.

Helvella corium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регионите, в които вида е установен.

Последна редакция на pavel от 19 Октомври, 2014

Върни до горе

2 коментара Helvella corium

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>