Helvella cupuliformis

Helvella cupuliformis.


Helvella cupuliformis
Dissing & Nannf.
семейство Helvellaceae

У нас Няма име.

По света Napfförmige Lorchel (немски), Лопастник плюсковидный (руски).

Плодно тяло (апотеций) Шапката паничковидна, с широчина до 23 mm, в младо състояние леко приплесната странично, външната повърхност окосмена с малки, къси власинки със светъл цвят, видими с лупа, цветът е шоколадовокафяв до тъмнокафяв, като леко изсветлява към основата. Ръбът на чашката леко вълнообразен, понякога неравномерен.

Химениум (спорообразуващата повърхност) със същия цвят като външната повърхност – светлокафяв, кафяв, до тъмнокафяв, гладък с невъоръжено око, но с увеличение се наблюдава велурена повърхност.

Краче – кремаво до бяло, в зависимост от това каква част е била в мъха или почвата, цилиндрично, късо, до 7 mm, с малки прозрачни власинки в близост до чашката и гладко надолу.

Микроскопични структури Аскоспорите са прозрачни, елипсовидни, повечето гладки (с много малък процент орнаментирани), с голяма мастна капка в центъра, с размери 18.7-21.5 x 13.2-15.1 μm. Брой на измерените спори: 50.

Аскусите са цилиндрични, силно стеснени в основата, осемспорови.

Парафизите са цилиндрични, септирани, разширени в горната част, пълни с пигмент със сив или жълтеникаво-кафяв цвят концентриран на върха.

Местообитание Расте върху почва на хладни и влажни места, сред ниски крайречни храсталаци на северни склонове, от август до октомври.

Сниманите екземпляри са намерени на 7.10.2015 г. в Пирин на 1400-1500 m н.в. на брега на горски поток в смърчова гора. Това е единственото известно находище на този аскомицет досега.

Съобщение за откриването на вида в България: M. Slavova & B. Assyov. An addition to the Bulgarian Pezizales (Ascomycota, Fungi). – Program and Abstracts book of Fifth International Conference ‘Ecological Engineering and Environment Protection’ (EEEP’2017), 5-7 June 2017, Plovdiv.

Текста подготви М. Славова. Сниманите гъби са определени от нея след анализ на микроскопичните структури.

Helvella cupuliformis.

Helvella cupuliformis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Helvella cupuliformis.

Helvella cupuliformis. Местообитание.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helvella cupuliformis. Спори.

Helvella cupuliformis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helvella cupuliformis. Крайните клетки на външния ексципулум (excipulum ectale).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 9 Януари, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>