Разтеглива бучка

Разтеглива бучка (Helvella elastica).

Helvella elastica Bulliard
семейство Helvellaceae

синоним Leptopodia elastica (Bull.) Boud.

У нас Разтеглива бучка, Жилава дипленка, Сива бучка.

По света Elastic saddle (английски), Helvelle élastique (френски), Elastische Lorchel (немски), Лопастник упругий (руски).

Местообитание Планински иглолистни и смесени гори. Плододава върху почва на групи или поединично. Сезон – лято.

Коментар Неядлива гъба. Има проведени изследвания, които са потвърдили съдържанието на гиромитрин в този вид. (Източник: Variations of Monomethylhydrazine Content in Gyromitra esculenta, Andary et al., Mycologia, 1985)

Сходни видове Helvella elastica се разпознава по местообитанието, по седловидната, кафява или светлокафява шапка и високото, тънко, бяло пънче. Важно е да се спомене, че ръбът на шапката е винаги завит навътре към пънчето вместо навън, както и че долната повърхност на шапката е напълно гладка. Разтегливостта е още един белег, на който някои обръщат внимание.

В миналото много автори са употребявали името Helvella elastica в широк смисъл, но действително става въпрос за група видове с обща характеристика седловидна шапка и тънко, светло пънче. Сред тях са Helvella albella, Helvella panormitana, Helvella latispora, Helvella capucina и други. В последните години бяха описани и някои нови видове на базата на ДНК изследвания: Helvella danica и Helvella carnosa.

Разтеглива бучка (Helvella elastica).

Разтеглива бучка (Helvella elastica). Шапката има седловидна форма.

Разтеглива бучка (Helvella elastica), вертикален срез.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разтегливи бучки (Helvella elastica).

Разтегливи бучки (Helvella elastica).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разтеглива бучка (Helvella elastica).

Разтегливи бучки (Helvella elastica).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разтегливи бучки (Helvella elastica).

Разтегливи бучки (Helvella elastica).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Юни, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>