Разтеглива бучка

Разтеглива бучка (Helvella elastica).

Helvella elastica Bull.
семейство Helvellaceae

синоним Leptopodia elastica (Bull.) Boud.

У нас Разтеглива бучка, Жилава дипленка, Сива бучка.

По света Elastic saddle (английски), Helvelle élastique (френски), Elastische Lorchel (немски), Лопастник упругий (руски).

Местообитание Планински иглолистни гори. Плододава върху почва на групи или поединично. Сезон – лято.

Коментар Неядлива гъба. Има проведени изследвания, които са потвърдили съдържанието на гиромитрин в този вид. (Източник: Variations of Monomethyhydrazine Content in Gyromitra esculenta, Andary et al., Mycologia, 1985)

Разтеглива бучка (Helvella elastica). Шапката обикновено е със седловидна форма.

Разтеглива бучка (Helvella elastica), вертикален срез.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разтегливи бучки (Helvella elastica).

Разтегливи бучки (Helvella elastica).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разтегливи бучки (Helvella elastica).

Разтегливи бучки (Helvella elastica).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 31 Август, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>