Седловидна бучка

Седловидни бучки (Helvella ephippium).

Helvella ephippium Léveillé
семейство Helvellaceae

У нас Седловидна бучка.

По света Sattel-Lorchel (немски).

Местообитание Широколистни гори. Плододава върху почва поединично или на групи. Появява се през пролетта и лятото.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Характерни белези на Helvella ephippium са сивият цвят, прегънатата като седло шапка, високото пънче и космите покриващи долната страна на шапката и пънчето.

Други видове Helvella като Helvella macropus и Helvella fibrosa имат чашковидни шапки, които запазват своята формата и не се прегъват.

Helvella solitaria има оребрено пънче.

Седловидни бучки (Helvella ephippium).

Седловидни бучки (Helvella ephippium).

 

 

 

 

 

 

 

 

Седловидни бучки (Helvella ephippium).

Седловидна бучка (Helvella ephippium).

 

 

 

 

 

 

 

 

Седловидни бучки (Helvella ephippium).

Седловидни бучки (Helvella ephippium).

 

 

 

 

 

 

 

 

Седловидни бучки (Helvella ephippium).

Седловидни бучки (Helvella ephippium).

 

 

 

 

 

 

 

 

Седловидна бучка (Helvella ephippium).

Седловидни бучки (Helvella ephippium).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седловидни бучки (Helvella ephippium).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Декември, 2022 г.

Върни до горе

1 comment to Седловидна бучка

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>