Кафява бучка

Helvella fusca.

Helvella fusca Gillet
семейство Helvellaceae

У нас Кафява бучка.

По света Braune Lorchel (немски).

Плодно тяло Състои се от шапка и пънче. Плодното тяло достига до 6 cm височина.

Шапка Седловидна или нагъната неравномерно. Горната (външна) повърхност е кафява, тъмнокафява или сиво-кафява и има неравномерна повърхност. Долната (вътрешна) повърхност е белезникава или кремава и мрежовидно оребрена. Ръбът е слабо подвит навътре или е изправен. Следва извивките на шапката.

Пънче Цилиндрично. Бяло до кремаво. Повърхността е вертикално оребрена и яместа.

Месо Тънко, леко еластично, но и чупливо. Бяло. Няма особена миризма или вкус.

Спори Спорите са елиптични, с размери 14-20 х 11-14 μm.

Местообитание Под тополи (Populus) в низините. Вероятно предпочита места с алувиална, песъчлива почва. Плододава на групи през пролетта. Среща се в компанията на Helvella leucopus (Белостъблена бучка), но е по-рядък вид.

Съобщение за откриването на вида в България: M. Slavova & B. Assyov. An addition to the Bulgarian Pezizales (Ascomycota, Fungi). – Program and Abstracts book of Fifth International Conference ‘Ecological Engineering and Environment Protection’ (EEEP’2017), 5-7 June 2017, Plovdiv.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Поради специфичното местообитание и период на плододаване се разпознава лесно. Helvella leucopus (Белостъблена бучка) има ненабраздено пънче и по-тъмна, по-равномерна седловидна шапка.

Helvella lacunosa (Сиво-черна бучка) е по-широко разпространен вид и се среща до есента. Шапката и пънчето обикновено са сиви до черни; кафяв оттенък липсва.

Текста подготви П. Неделев.

Helvella fusca. Пънчетата са светли и оребрени.

Helvella fusca. Долната страна на шапката също е оребрена.

 

 

 

 

 

 

 

 

Helvella fusca. Шапките са кафяви до сиво-кафяви.

Спори на Helvella fusca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения

27.3.2016 с. Руска бяла, Врачанско Водопой, под черни тополи (Populus nigra) Д. Иванов, П. Неделев

Последна редакция на pavel от 31 Март, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>