Белостъблена бучка

Helvella leucopus.

Helvella leucopus Persoon
семейство Helvellaceae

синоними Helvella spadicea Schaeffer, Helvella monachella (Scop. ex Fr.ss.) Bres., Helvella albipes Fuck.

У нас Белостъблена бучка.

По света Helvelle à pied blanc (френски), Braunviolette Lorchel (немски), Лопастник белоножковый (руски).

Плодно тяло Състои се от шапка и пънче. Плодното тяло достига до 20 cm височина.

Шапка Седловидна, но с вариации. Най-простата й форма се състои от два взаимно успоредни, сплеснати дяла, сливащи се само в най-горната им част, с пънчето помежду им. По-сложни форми се състоят от повече дялове (например екземплярът от снимката отляво). Горната (външна) повърхност е тъмнокафява до почти черна и е гладка. Долната (вътрешна) повърхност е белезникава, бяла или кремава. Шапката се свързва с пънчето само в областта на вдлъбнатината на седлото. Ръбът е изправен и следва извивките на дяловете на шапката.

Пънче Цилиндрично или бухалковидно. Бяло, при по-стари плодни тела – кремаво до сиво. Повърхността е гладка, без бразди или ямки. Вътрешността е куха.

Месо Тънко, леко еластично, но и чупливо. Бяло. Няма особена миризма или вкус.

Спори Спорите са елиптични, с размери 19-24 х 13-15 μm.

Местообитание Среща се през пролетта в низините, в крайречни тополови (Populus) гори, обикновено върху алувиална, песъчлива почва. Видът плододава на групи, понякога съставени от десетки отделни плодни тела.

Коментар В някои региони на южна Европа, например в Испания, тази гъба е известна като ядлива и се събира традиционно от гъбарите. Съвременни автори предупреждават да се избягва консумацията на всички видове Helvella и Gyromitra. За видовете Helvella се предполага, че съдържат отровни вещества, които могат да предизвикат синдром на гиромитрено отравяне, подобни на тези при дипленките (Gyromitra). Научни данни за наличието на конкретни токсини в Helvella leucopus липсват, но въпреки това не се препоръчва консумирането на тази гъба. (Източници: Helvella leucopus Persoon, Filippa M., Baiano G., Annali Micologici A. G. M. T. n. 4, 2011, Funghiitaliani.it Grupo Micológico Caesaraugusta: El género Helvella en Aragón)

Сходни видове Helvella leucopus е сравнително лесен за разпознаване вид. Характерната форма на шапката, в комбинация с гладкото пънче и особеното местообитание ни помагат да я различим от сходни видове Helvella (бучки) с подобни седловидни шапки като Сиво-черната бучка (Helvella lacunosa) и Кафявата бучка (Helvella fusca). Те имат вертикално набраздени и ямести пънчета. Разтегливата бучка (Helvella elastica) има дълго и тънко, белезникаво пънче и качулковидна, кафеникава шапка и расте в разнообразни широколистни и иглолистни гори през лятото.

Текста подготви П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Helvella leucopus има седловидна шапка.

Helvella leucopus има светло пънче с гладка, ненабраздена повърхност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helvella leucopus.

Helvella leucopus, вертикален срез.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор от Helvella leucopus.

Helvella leucopus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helvella leucopus обикновено плододава на групи.

Helvella leucopus предпочита песъчлива почва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helvella leucopus. Млади плодни тела.

Спори на Helvella leucopus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 27 Април, 2023 г.

Върни до горе

3 коментара Белостъблена бучка

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>