Helvella macropus

Helvella macropus.

Helvella macropus (Pers.) P. Karst.
семейство Helvellaceae

У нас Няма име.

По света Felt saddle (английски), Helvelle à long pied (френски), Grauer Langfüßler (немски), Лопастник длинноножковый (руски).

Спори Това е единственият вид Helvella притежаващ вретеновидни или тясно елипсовидни спори.

Местообитание В гори, обикновено под широколистни дървета. Срещали сме вида под бук (Fagus), дъб (Quercus) и леска (Corylus). Плододава на групи върху почва. Широко разпространен, но не често срещан вид.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Преглед на спорите с микроскоп е най-сигурният начин за различаване на Helvella macropus от Helvella fibrosa и Helvella cupuliformis, чиито спори са широко елипсовидни със затъпени полюси.

Helvella ephippium (Седловидна бучка) има шапка сгъваща се като седло с развитието на гъбата. Младите плодни тела изглеждат неразличими.

Helvella macropus. Младо плодно тяло.

Helvella macropus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helvella macropus.

Helvella macropus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спора на Helvella macropus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 17 Август, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>