Helvella macropus

Helvella macropus.

Helvella macropus (Pers.) P. Karst.
семейство Helvellaceae

У нас Няма име.

По света Grauer Langfüßler (немски), Лопастник длинноножковый (руски).

Спори Това е единственият вид Helvella притежаващ вретеновидни спори (вместо да са с овална/елипсовидна форма).

 

 

 

 

Helvella macropus. Младо плодно тяло.

Helvella macropus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 7 Юни, 2014

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>