Набраздена бучка

Helvella phlebophora.

Helvella phlebophora Pat. & Doass.
семейство Helvellaceae

У нас Набраздена бучка.

По света Ringstieliger Lorchel (немски).

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

 

 

Helvella phlebophora.

Helvella phlebophora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Декември, 2022 г.

Върни до горе

1 comment to Набраздена бучка

  • Моника Славова

    Екземплярите са намерени в с.Гюешево,Кюстендилско,във влажно дере на букова гора.Изключително малки,крачето достига 2 см,а диаметъра на шапката 1,5 см.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>