Helvella solitaria

Helvella solitaria.

Helvella solitaria P. Karst.
семейство Helvellaceae

синоним Helvella queletii Bres.

У нас Няма име.

По света Helvelle solitaire (френски), Rippenstielige Lorchel (немски), Лопастник Келе (руски).

Местообитание Широколистни гори. Плододава върху почва поединично или на групи. Най-често се среща през пролетта и началото на лятото, но е възможно да се открие до есента. Широко разпространен, но не често срещан вид.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Helvella solitaria се разпознава по широката, чашковидна шапка и тясното, оребрено пънче. Макар тук да се показани тъмносиво-кафяви екземпляри, оцветяването варира и се срещат почти безцветни плодни тела.

В някои случаи H. solitaria може да се сбърка с Helvella acetabulum (Чашковидна бучка). H. acetabulum обикновено има по-късо и по-широко пънче с повече ребра. Границата между шапка и пънче не е толкова рязка, както при H. solitaria.

Helvella solitaria.

Helvella solitaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

Helvella solitaria.

Helvella solitaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

Helvella solitaria.

Helvella solitaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

Helvella solitaria.

Helvella solitaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

Helvella solitaria. Спори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 5 Януари, 2020 г.

Върни до горе

1 comment to Helvella solitaria

  • Моника Славова

    Това е странна хелвела,намирала съм я под всякаква растителност.Първите снимки са от едно изоставено огнище в смесената от смърч и бук гора на Кирилова поляна,Рила.Това е най-високото място,където съм се я срещала,1600 м.,обикновено харесва по ниски надморски височини.Намиралла съм я под бор,дъб,пърнар,габър,леска..

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>