Hemimycena cucullata

Hemimycena cucullata.

Hemimycena cucullata (Pers.) Singer
семейство Mycenaceae

синоними Mycena cucullata (Pers.) Redhead, Hemimycena gypsea (Fr.) Singer

У нас Няма име.

По света Mycène en capuchon (френски), Gipsweißer Scheinhelmling (немски), Хемимицена клобучковая (руски).

Шапка Отначало конусовидна или камбанковидна, по-късно куполовидна и накрая почти плоска, понякога с ниска, широка гърбица. Бяла, но при застаряване понякога с бледожълтеникави оттенъци. Повърхността е суха и гладка. Ръбът е изправен. Диаметър до 2 cm.

Ламели Белезникави или бели. Не много гъсти, прираснали до низбягващи. Със слабоназъбен ръб.

Пънче Цилиндрично, но слабо разширяващо се към върха и с мицелни хифи близо до основата. Белезникаво или бяло. Повърхността е суха гладка и напрашена. Височина до 7 cm.

Месо Бяло и тънко. Без особени миризма и вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са с размери 9-12 х 3.5-4.5 μm.

Местообитание В широколистни или смесени гори и горски покрайнини върху гниеща дървесина, листа или върху почва сред треви и мъхове. Плододава на групи през лятото и есента.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Няколко вида принадлежат към род Hеmimycena и те се характеризират с чисто бели цветове и дребни размери, но се различават сравнително трудно. Hemimycena cucullata е видът с може би най-едри плодни тела.

Hemimycena lactea расте предимно върху иглолистна шума и има ламели с неназъбен ръб.

Hemimycena cucullata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 27 Януари, 2017 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>