Коренова гъба

Heterobasidion annosum.

Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.
семейство Bondarzewiaceae

У нас Коренова гъба.

По света Root rot (английски), Polypore du rond des pins (френски), Gemeiner Wurzelschwamm (немски), Гетеробазидион многолетний (руски).

Местообитание Иглолистни гори. Видът е паразит върху иглолистни дървета, като довежда до тяхната смърт. По литературни данни в редки случаи се среща и върху широколистни дървета. Плодните тела се образуват върху живи и мъртви стволове, типично в ниските участъци в близост до корените. Те са многогодишни. Освен чрез образуване на спори се разпространява от дърво на дърво чрез контактуващи дървесни корени. Видът е широко разпространен и често срещан.

Коментар Неядлива гъба.

*Прочетете повече за гниенето причинено от тази гъба в сайта на Изпълнителна Агенция по Горите (ИАГ).

 

Последна редакция на pavel от 17 Април, 2018 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>