Коренова гъба

Heterobasidion annosum.

Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. sensu lato
семейство Bondarzewiaceae

У нас Коренова гъба.

По света Heterobasidion root rot (английски), Polypore du rond des pins (френски), Gemeiner Wurzelschwamm (немски), Гетеробазидион многолетний (руски).

Местообитание Иглолистни гори. Видът е паразит върху иглолистни дървета, като довежда до тяхната преждевременна смърт. По литературни данни в редки случаи се среща и върху широколистни дървета. Плодните тела се образуват върху живи и мъртви стволове, типично в ниските участъци в близост до корените. Те са многогодишни. Освен чрез образуване на спори, H. annosum се разпространява от дърво на дърво чрез контактуващи дървесни корени. Видът е широко разпространен и често срещан.

Коментар Неядлива гъба. Прочетете повече за гниенето причинено от тази гъба в сайта на Изпълнителна Агенция по Горите (ИАГ).

Сходни видове Heterobasidion annosum тук е показан в широк смисъл. Чрез ДНК изследвания и опити за хибридизация е установено, че класическия H. annosum представлява видов комплекс. В Европа са известни най-малко три вида, които са част от този комплекс: Heterobasidion annosum sensu stricto, Heterobasidion parviporum Niemelä & Korhonen и Heterobasidion abietinum Niemelä & Korhonen. Вероятно са привързани към различни дървесни видове и местообитания. H. annosum (s. str.) основно засяга бор, H. parviporum смърч, а H. abietinum ела. За различаването им теоретично могат да послужат белези като широчина на порите и гладкост на горната повърхност. На практика обаче видовата принадлежност се определя трудно и се доказва само в лабораторни условия. Източник: CAB International Invasive Species Compendium 1, 2, 3.

Heterobasidion annosum. Пори.

Heterobasidion annosum. Споровият прашец е бял.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 15 Юни, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>